Gå direkt till innehåll
Ett större sällskap samlades i Göteborgs hamns bilterminal för att bevittna dopet av det nylevererade fartyget Auto Achieve. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Ett större sällskap samlades i Göteborgs hamns bilterminal för att bevittna dopet av det nylevererade fartyget Auto Achieve. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

LNG/batterihybridfartyg börjar trafikera Göteborgs hamn

Ett nybyggt fartyg med särskilda miljö- och klimategenskaper döptes under onsdagen i Göteborgs hamn. Fartyget är ett LNG/batterihybridfartyg som redan idag möter IMO:s 2030-mål för sjöfartens koldioxideffektivitet. Fartyget kommer framöver att trafikera Göteborgs hamn varje vecka.

Roro- och kortsjörederiet UECC började trafikera Göteborgs hamn i april tidigare i år, då mot bakgrund av nya avtal med några av Europas större fordonstillverkare. I Göteborg skeppar man fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge via hamnarna i Esbjerg och Drammen. Via omlastning i Zeebrugge kan trafiken knytas till övriga hamnar i Europa och världen. Trafiken når Göteborgs hamn varje vecka.

Nu har ett helt nytt fartyg satts in på slingan, och under onsdagen döptes fartyget i Göteborgs hamn under högtidliga former. Fartyget, som döptes till Auto Achieve, är ett cirka 170 meter långt fartyg med kapacitet att transportera 3600 bilar såväl som andra typer av tyngre fordon och projektlaster.

Uppfyller IMO:s 2030-mål – redan idag
Fartygets framdrift sker med hjälp av LNG (flytande naturgas) som bränsle, kompletterat med batterihybridteknik. I kombination med en modern, optimerad skrovform ger det fartyget en bränsleeffektivitet som gör att det redan idag uppfyller IMO:s 2030-mål om en 40-procentig reduktion av sjöfartens koldioxidintensitet*.

– Regelmässiga förändringar förändrar marknadslandskapet till förmån för aktörer med grönt fokus. Dessa nybyggen representerar aktuella och betydande investeringar som erbjuder våra kunder en hållbar fraktlösning med både miljö- och kostnadsfördelar, sade UECC:s VD Glenn Edvardsen i samband med att det senaste fartyget i serien sjösattes vid Jiangnan Shipyard i Kina i oktober.

LNG-driften i kombination med batterihybridtekniken och den optimerade skrovformen innebär enligt UECC också minskade utsläpp av SOx och partiklar med 90 procent och NOx med 85 procent. Fartyget kan också drivas på flytande biogas (LBG) and syntetiska bränslen när de tillgängliggörs.

Auto Achieve anlöper Göteborgs hamns järnvägsanslutna bil- och roroterminal, och det är terminaloperatören Logent Ports and terminals som kommer att sköter lastning och lossning på terminalen. Via Göteborgs hamn nås sedan effektivt hela den svenska marknaden genom det välutvecklade järnvägssystemet Railport Scandinavia.

– Göteborgs hamn ska vara garanten för svensk industris access till omvärlden och denna service är mycket viktig i vår ambition att hela tiden nå fler hamnar och öka frekvensen på vår trafik. Att detta sker med den absolut senaste fartygsteknologin är naturligtvis en mycket stor fördel och viktigt för varuägarna som kräver effektiva och klimatsmarta transportlösningar, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Fakta: Auto Achieve
Fartygstyp: PCTC (Pure Car and Truck Carrier)
Längd: 169,1 meter
Bredd: 28 meter
Kapacitet bilar: cirka 3600
Marschfart : 17,8 knop
Maximalt djupgående 8,6 meter

Om UECC
Rederiet UECC grundades 1990 och samägs av det japanska rederiet NYK och den svenska rederiet Wallenius Lines. UECC har en flotta om 17 PCTC-fartyg (Pure Car and Truck Carrier). Huvudkontoret ligger i Oslo.

* Koldioxidintensitet (Carbon intensity) är ett mått framtaget av den internationella sjöfartsmyndigheten IMO. Koldioxidintensitet mäter klimateffektivitet genom koldioxidutsläpp per transporterat ton gods.

Ämnen

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Kontakter

Pressjour

Presskontakt Pressjour 24/7 031 368 75 70
Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication 073 950 32 97

Relaterat innehåll

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 20% av svensk utrikeshandel och drygt 50% av all containertrafik går via Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 30 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum