Gå direkt till innehåll
Vadhavet i Torsviken som det såg ut i juni då anläggningsmaskiner lämnat och grönskan fläckvis börjat få fäste i området. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Vadhavet i Torsviken som det såg ut i juni då anläggningsmaskiner lämnat och grönskan fläckvis börjat få fäste i området. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

Mudderdeponi blir fågelparadis i Göteborgs Hamn

--Information om pressvisning idag fredag kl 14 längt ner--

I helgen får göteborgarna ett helt nytt, 18 hektar stort natur- och rekreationsområde i utkanten av Göteborgs Hamn. De stora vinnarna är dock vadarfåglar som brushane, myrspov, kärrsnäppa och strandpipare. Dessa får nu tillgång till en ny, eftertraktad biotop i form av ett vadhav med tre öar som anlagts ovanpå en tidigare deponi av 1,3 miljoner kubikmeter förorenade muddermassor. Vadhavet öppnar för allmänheten på lördag – men vadarfåglarna har redan börjat flytta in.

Sedan 1970-talet har ett invallat område i Torsvikensvikens södra del använts som deponi för muddermassor. Deponin användes för underhållsmuddringar som genomförts för att upprätthålla vattendjupet i farleder, inseglingsrännor, hamnbassänger och vid kajplatser.

Tillståndet upphörde 2009, och Göteborgs Hamn började då planera för hur man i möjligaste mån skulle kunna återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv. I samråd med bland annat Göteborgs Ornitologiska Förening kom man fram till att ett vadhav för vadarfåglar var en genomförbar åtgärd som skulle gynna fågellivet i området.

Men för att anlägga vadhavet krävdes ett cirka metertjockt täcke av ren lera som barriär mot de underliggande muddermassorna. Det som komplement till den invallning som kapslar in mudderdeponin i sidled. Täckleran hittades på andra sidan stan, i bygget av Marieholmstunneln.

– Där behövde man gräva bort stora mängder ren lera som vi kunde ta vara på och använda som barriär i vadhavsprojektet. Så där slog vi gemensamt två flugor i en smäll, säger Eduardo Epifanio, projektledare för vadhavet på Göteborgs Hamn AB.

Efter att vallar, öar och ett in- och utloppsystem som kan reglera djupet efter säsong färdigställts, kan vadhavet nu öppnas officiellt för allmänheten. Men redan när bassängen började vattenfyllas under senvåren började fåglarna flytta in. Det berättar Kåre Ström på Göteborgs Ornitologiska Förenings Torslandakommitté:

– Vadhavet kommer att gynna en grupp skyddsvärda arter som nu får en ny näringsrik biotop, och vi har redan sett att mängder av vadare har kommit till området. I fågelskådarkretsar är det många som förvånats över att de svarat så här snabbt på åtgärderna.

Men trots att vadhavet öppnas så återstår fortfarande arbete för att optimera dess egenskaper. En minst två år lång intrimningsperiod följer efter invigningen där man bland annat ska hitta rätt vattenregim och salthalt för att vadhavet ska erbjuda så goda näringsvärden som möjligt.

– Dessutom ska naturen ha sin gång där växtligheten i området behöver ytterligare tid att utvecklas utan yttre påverkan, säger Eduardo Epifanio.

Upplev vadhavet i Torsviken!
En promenadstig har anlagts runt hela vadhavet i samarbete med Park- och naturförvaltningen och Västra Hisingen. Allmänheten är välkomna att promenera i området från och med lördagen den 11 september, men uppmanas visa hänsyn till områdets befintliga och kommande djur- och fågelliv.

Vadhavet ligger strax väster om Risholmen i Göteborgs Hamn. Entrépunkterna till vadhavet är väster om cirkulationsplatsen vid Amhult och från väg 155, norr om området.

Fakta: Vadhavet i Torsviken:

  • Det nya vadhavsområdet är cirka 18 hektar till ytan där själva vadhavet utgör cirka halva ytan. 18 hektar motsvarar cirka 34 fotbollsplaner, eller 2 Excercisheden.
  • Vattennivån kommer att variera med årstiderna, från som lägst 20 cm till som högst 50 cm. Botten på bassängen ligger 3,5 meter över havets medelvattenyta.
  • Cirka en meter under de rena massor som utgör vadhavets botten ligger en gammal mudderdeponi. Muddermassorna innehåller spår av PCB, kadmium, tributyltenn (TBT) och kvicksilver. Dessa ämnen är i huvudsak är föroreningar efter Göteborgs tidigare varvsindustri.

Vadhavet i Torsviken, tidslinje:

  • Ca: 1970-2009: Tillstånd för mudderdeponi.
    2013-2019: Ren lera från bygget av Marieholmstunneln flyttas i omgångar och täcks över tidigare deponi.
  • 2018-2021: Vadhavet tar form. Anläggning av vallar, öar och vadhavets in- och utloppsystem.
  • Senvåren 2021: Vadhavet vattenfylls.
  • 11 september 2021: Vadhavet i Torsviken öppnar för allmänheten.

---

Bilder
Bifogade bilder visar vadhavet som det såg ut i juni (2 st), samt en visionsbild som visar hur det kommer att se ut när omgivningarna hunnit växa till sig.

Pressvisning
Fredag 10/9 kl. 14 ges en pressvisning av Vadhavet i Torsviken. Ornitolog Kåre Ström visar runt och berättar om hur vadhavet påverkar fågellivet i området, medan projektledare Eduardo Epifanio på Göteborgs Hamn AB berättar om det anläggningstekniska kring att förvandla en mudderdeponi till ett vadhav. Båda är tillgängliga för enskilda intervjuer. Kontakta presskontakt Stefan Strömberg för föranmälan till visningen. Tillfällig parkering finns här (ca 100 meters promenad till vadhavet): https://goo.gl/maps/rEfPCxSPJ2t1Xrf37

Ämnen

Kategorier

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum