Gå direkt till innehåll
Samtliga torrlastsegment såg ökade volymer i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021. Bild Göteborgs Hamn AB.
Samtliga torrlastsegment såg ökade volymer i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021. Bild Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

Ökande godsflöden i Göteborgs Hamn trots globala störningar

Godsvolymerna fortsatte att utvecklas i positiv riktning i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021, och ökningen var som starkast under årets andra kvartal. Detta trots stora störningar i de globala godsflödena på grund av Covid-19 och pandemins olika följdeffekter på logistiksystemen.

Den absolut största delen av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs Hamn, som är Skandinaviens största, hanterades 411 000 containrar (tjugofotscontainrar) under första halvåret 2021.

Containergodset kommer till och från hamnen på järnväg i allt större utsträckning. Detta tack vare tillväxt i den befintliga trafiken såväl som på nya framgångsrika linjer på nya tågdestinationer som tillskapats under våren. Under första halvåret var ökningen av järnvägsburet containergods 11%, och för kvartal 2 hela 19%. Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen hela 70%, vilket är all time high för hamnen och en andel som kan vara den högsta som presterats i internationell storhamn.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

”Kreativa lösningar och hårt arbete”
Godsvolymerna för hamnens intraeuropeiska rorotrafik ökade med 14% under första halvåret. Samtliga destinationer i Tyskland, Benelux och Storbritannien har en positiv utveckling, och så även containervolymerna på de intraeuropeiska rorofartygen.

Hanteringen av nya fordon i hamnen ökade med 38% under första halvåret, mycket tack vare Volvobolagens återhämtning under perioden. Hamnens passagerartrafik började återhämta sig först under halvårets andra kvartal, då färjeresenärerna ökade med 41% tack vare Covid-lättnader under våren. Trots det resulterade halvåret som helhet i -43%. Kryssningstrafiken kom igång på ett bra sätt redan under första halvåret och 2021 ser ut att bli ett av de bästa i hamnens historia.

– Totalt sett och med tanke på de utmaningar vi tampats med under det halvår som passerat är hamnens volymsiffror en ordentlig bedrift. Bakom dem ligger kreativa lösningar och hårt arbete bland varuägare, speditörer, terminaloperatörer, järnvägsoperatörer och andra aktörer i och kring Göteborgs Hamn. Extra roligt att trenden är positiv då andra kvartalet var bättre än det första på i princip alla punkter, säger Elvir Dzanic.

Det enda godsslag som inte ökade under första halvåret var energiprodukter. Under perioden minskade volymerna med 17% till 9,8 miljoner ton produkt. Volymerna var ovanligt höga under första halvåret 2020 med låga oljepriser, medan samma period 2021 har präglats av minskad efterfrågan, turbulens på världsmarknaden och ökade priser.

Strategiska beslut
Under perioden (i juni) har Göteborgs Hamn AB också tecknat en avsiktsförklaring att med byggföretaget Castellum gemensamt utveckla, projektera, bygga och förvalta logistikfastigheter ett stenkast från hamnen. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta. Området ska vara färdigutvecklat inom fyra år, och projektstart beräknas ske under året. Men för att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige under hösten.

Göteborgs Hamns godsvolymer, Q2 samt H1

April-Juni 2021 April-Juni 2020 Jfr. % April-Juni Jan-Juni 2021 Jan-juni 2020 Jfr. % Jan-Juni
Container, TEU 207 000 199 000 4% 411 000 402 000 2%
Järnväg, TEU 134 000 112 000 19% 255 000 231 000 11%
Roro-enheter 148 000 115 000 29% 288 000 252 000 14%
Nya bilar 70 000 36 000 92% 142 000 103 000 38%
Passagerare 111 000 79 000 41% 177 000 310 000 -43%
Kryssningsanlöp 6 - 6 -
Energi, (m.ton) 4,8 6,1 -21% 9,8 11,8 -17%


Ämnen

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum