Gå direkt till innehåll
Som nummer två från vänster på översta raden visar Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, upp Göteborgs Stads påskrivna klimatkontrakt.
Som nummer två från vänster på översta raden visar Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, upp Göteborgs Stads påskrivna klimatkontrakt.

Pressmeddelande -

Här signerar Göteborg Klimatkontrakt 2030

I dag, den 11 december 2020, är en stor dag för klimatomställningen i städer. De första klimatkontrakten i Europa har nu signerats. Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, skrev under för Göteborgs del. 

– Det här ligger helt i linje med stadens nya miljö- och klimatprogram, säger han.

Göteborgs Stad är en av nio svenska städer som skriver under Klimatkontrakt 2030 på European Viable Cities Day. Genom underskriften åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och de fyra myndigheter som också skriver under åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete.

– Avsikterna i Klimatkontrakt 2030 ligger helt i linje med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, med fokus på genomförande, finansieringsstrategier, styrning och ledning. Under 2021 planerar vi att inrätta en funktion för klimatomställning, för att särskilt fokusera på att ta fram klimatinvesteringsplaner och för att ytterligare engagera medborgarna i klimatomställningen, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer.

Göteborgs Stad har skrivit på kontraktet för att öka takten i stadens klimatomställning och öka möjligheten att få till det systemförändrande arbete som krävs. En viktig och bärande del i kontraktet är att kommunen samverkar med näringslivet kring initiativ som tar ett större helhetsperspektiv på fossilfria person- och godstransporter. Kommunen utgår från Parisavtalet i sitt klimatmål som säger att utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.

– Att de första klimatkontrakten nu signerats ser jag som ett första steg mot att svenska städer ska kunna bli framgångsrika i de kommande förhandlingar med EU om att bli en av Europas 100 klimatneutrala städer 2030. Men bara ett första steg. Vi kommer att arbeta vidare med detta under 2021, och ser då fram emot att fortsätta att utveckla konceptet Klimatkontrakt för klimatneutrala städer 2030, tillsammans med andra svenska städer, den svenska regeringen och dess myndigheter, säger miljödirektör Anna Ledin.

Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer och ger goda möjligheter till utvecklat europeiskt samarbete. Ambitionen är att Sverige som föregångare ska inspirera ett europeiskt Climate City Contract som kan bidra till snabbare omställning. Kommunfullmäktige i Göteborg har gett miljö- och klimatnämnden i uppdrag att samordna staden så att vi kan bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Kontakt/

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad
0736-66 26 69, axel.josefson@politiker.goteborg.se

Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen Göteborgs Stad
0703-234 015, anna.ledin@miljo.goteborg.se

Anna-Lena Ekenryd, kommunikatör Viable Cities
0733-468 436, anna-lena.ekenryd@viablecities.se

Fakta/
Vad är Klimatkontrakt 2030?

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Klimatkontrakt 2030 är ett ömsesidigt avtal mellan nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Det kommer att uppdateras årligen.

Vem har skrivit på Klimatkontrakt 2030?

  • Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö
  • Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket
  • Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

De nio städerna ska inom ramen för kontraktet testa nya lösningar och lära av dem så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om.

Staten åtar sig att se över lagar och regler för att underlätta för kommuner att gå före i klimatomställningen. Staten åtar sig också att ta fram en nationell plattform som ska underlätta för kommuner att söka nationella finansiella medel. Staten ska också stötta de kommuner som avser att ansöka om att delta i EU:s kommande utlysning om hållbara städer 2030, där mycket pengar finns i potten.

Under nästa år räknar Viable Cities med att satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer med ytterligare 10 svenska städer.

Vad säger myndigheterna som skrivit under?

Energimyndigheten

– Energi är en grundbult i varje hållbart samhällsbygge. Energimyndighetens arbete med innovativa energi- och klimatlösningar för städernas omställning är avgörande i arbetet med att nå ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. Jag ser fram emot en utvecklad samverkan med övriga myndigheter och ambitiösa kommuner, säger Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten.

Vinnova

– För att driva på omställningen till klimatneutrala städer 2030 behöver vi mobilisera mot gemensamma mål. Som innovationsmyndighet finansierar Vinnova långsiktiga satsningar i området, och verkar för att koppla ihop regulatorisk försöksverksamhet med innovationsarbete och investeringar i infrastruktur. Vi ser att Klimatkontrakten bidrar till en nivå av samverkan som kan göra stor skillnad, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Formas

– Formas bidrar till grön omställning för städer och regioner genom våra nationella program för klimat och hållbart samhällsbyggande. När vi samordnar oss med andra myndigheter genom Klimatkontraktet ökar vi takten, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Tillväxtverket

– Vi behöver alla bidra till att ställa om till hållbara städer och samhällen. Innovationer, digitala lösningar spelar stor roll för att våra städer ska vara attraktiva. Att några kommuner nu kan gå före, kommer att vara till nytta för alla Sveriges kommuner på sikt. Alla landets städer och samhällen möter liknande utmaningar och med ny kunskap och nya arbetssätt, kan vi snabba på utvecklingen mot hållbarare städer i hela landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Viable Cities

– Det är kommunerna som har en avgörande roll för att genomföra klimatomställningen och att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Det är i städerna som klimatomställningen måste ske – och i den måste medborgarna ta en mycket aktiv roll, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

EU-kommissionen i Sverige

– De nio städerna som idag har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021-2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram "Horizon Europe" att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80

Relaterat innehåll