Gå direkt till innehåll
Miljöförvaltningens projektledare Mathilda Edlund presenterar arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström
Miljöförvaltningens projektledare Mathilda Edlund presenterar arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström

Pressmeddelande -

Nytt miljö- och klimatprogram med fokus på att få saker att hända

Göteborgs Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram. Fokus är på att öka takten i miljö- och klimatarbetet. – Med det här programmet kommer vi i miljö- och klimatnämnden att kunna driva på omställningen mot en ekologiskt hållbar stad, säger Emmyly Bönfors (C), nämndens ordförande.

Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till programmet innan det går ut på remiss.

Tisdag 17 mars godkände miljö- och klimatnämnden remissversionen på Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram – ett viktigt steg i arbetet med att få fram ett nytt styrande dokument för att driva på arbetet mot att ge Göteborg en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.

– Programmet samlar staden kring tre miljömål för naturen, klimatet och människan där vi konkretiserar och prioriterar vad staden ska göra. Det har vi saknat tidigare, säger Mathilda Edlund, miljöförvaltningens projektledare för arbetet med programmet.

Bred remissrunda för att ställa om till ett hållbart Göteborg

Hon berättar vidare att programmet är framtaget tillsammans med stadens experter på transporter, klimat, biologisk mångfald, måltider, inköp, energi, kemikalier, luft och buller. När det går ut på remiss får alla berörda nämnder och styrelser möjlighet att tycka till, liksom många andra aktörer i samhället. Och det är viktigt att förankra programmet ordentligt. Det är när vi får med oss hela Göteborgs Stad samt näringsliv, forskare, invånare och civilsamhälle som vi kan skapa ett hållbart Göteborg.

– Göteborgs Stad kan inte ensam skapa förutsättningar för göteborgarna att leva hållbart. Vi behöver att byggherrar och civilsamhället är med och skapar en stad där det till exempel är lätt att ta cykeln till arbetet eller att dela mer prylar med varandra, säger Helena Norin (MP), andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden, och fortsätter:

– Så när kommunstyrelsen säger att det här programmet är redo att skickas ut på remiss kommer vi förankra och bearbeta det tillsammans med dessa aktörer och lyssna in vad andra tycker är viktigt.

Kraftfullt paket med Göteborgs stads nya miljöledningssystem

 De tre miljömålen har delmål kopplade till sig och det arbete som behöver göras samordnas i programmets sju strategier.

– För att vi ska kunna kraftsamla behöver vi utveckla synergier mellan olika områden och de sju strategierna är framtagna dels för att visa hur arbetet hänger ihop och dels för att vi ska kunna testa nya arbetssätt. Vi vill ge alla möjligheten att arbeta mer dynamiskt: testa nytt och korrigera under arbetets gång, säger Mathilda Edlund.

För att ytterligare säkerställa att takten på arbetet med att ställa om Göteborg till en hållbar stad ökar har miljöförvaltningen och stadsledningskontoret tagit fram ett förslag på ett gemensamt miljöledningssystem för verksamheter inom Göteborgs Stad. Miljö- och klimatnämnden behandlade miljöledningssystemet på samma möte som det nya miljö- och klimatprogrammet och även det kommer nu behandlas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige klubbar det.

– Det här miljö- och klimatprogrammet blir paraplyet som styr stadens arbete framåt mot en ekologiskt hållbar stad. Tillsammans med miljöledningssystemet blir det ett kraftpaket som systematiserar arbetet i staden. Förvaltningar och bolag kommer kunna planera, genomföra, följa upp, förbättra miljöarbetet och prioritera de åtgärder som ger störst effekt, säger Emmyly Bönfors.

Fakta/ Vad händer nu med miljö- och klimatprogrammet?

  • Nästa steg är att kommunstyrelsen ska ta ställning till om programmet är redo att skickas på remiss.
  • När kommunstyrelsen godkänt remissversionen går det på den till nämnder och styrelser i Göteborgs Stad samt till näringsliv, akademi, civilsamhället och invånare i Göteborg.
  • Under hösten kommer miljöförvaltningen gå igenom de inkomna synpunkterna och gör relevanta ändringar i programmet.
  • Miljö- och klimatnämnden godkänner det reviderade programmet innan årsskiftet 2021.
  • Kommunstyrelsen godkänner det reviderade programmet.
  • Kommunfullmäktige godkänner stadens nya miljö- och klimatprogram och det är redo att börja arbetas med 2021.

Kontakt/

Mathilda Edlund, miljöutredare och projektledare för arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram
mathilda.edlund@miljo.goteborg.se 070-761 26 56

Emmyly Bönfors (C), ordförande miljö- och klimatnämnden
emmyly.bonfors@politiker.goteborg.se 070-085 26 95 

Helena Norin (MP), andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden
helena.norin@politiker.goteborg.se 0707-55 81 24

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Tf avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Presskontakt Pressansvarig 031 365 5918

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 031-368 23 09

Relaterat innehåll