Gå direkt till innehåll
Stabilt arbete för trygg arbetsmiljö

Nyhet -

Stabilt arbete för trygg arbetsmiljö

Under styrelsemötet den 10 maj har tillförordnad vd Bo Dahllöf och styrelseordförande Peter Norman presenterat sig för övriga styrelsen. Styrelsen har även informerat sig om hur arbetet med de psykosociala arbetsmiljöproblemen framskrider.

– Jag känner mig trygg med att vi kommer övervinna de problem som finns, arbetet är redan på god väg genom att vi uppmärksammat och identifierat dem. Nu jobbar vi alla tillsammans för att få en bra arbetsmiljö på GotlandsHem, säger styrelseordförande Peter Norman.

Handlingsplan för en god arbetsmiljö
Det har på olika sätt framkommit uppgifter om att medarbetare inte upplever en bra psykosocial arbetsmiljö. För att fördjupa kunskapen genomförde skyddsombuden en egenutvecklad enkät som sedan sammanställdes. I den framkommer en relativt komplex problembild.

Det finns tre tydliga områden som sammantaget definierar krisen: Ledarskap, stress och företagets strategier och mål.

Nu har den handlingsplan som tagits fram av arbetsmiljökommitténs krisgrupp börjat genomföras.

– Det kortsiktiga målet är att kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning innan semestern. Vi vill kunna skapa en stabil grund och trygghet för GotlandsHems alla medarbetare. Det ska finnas motivation och arbetsglädje inför jobbet efter semestern, säger tillförordnad vd Bo Dahllöf.

Inledningsvis ska en fördjupad undersökning av den psykosociala situationen genomföras som ska resultera i uppdaterade åtgärder i handlingsplanen. Undersökningen genomförs med stöd av företagshälsovården där expertis leder samtal i tvärfunktionella grupper.

Utöver detta ska individuellt stöd ges vid behov. I slutet av detta steg ska en gemensam personalinformation genomföras där professionella bedömningar och slutsatser presenteras.

Därefter ska arbetet fortsätta i linjeorganisationens ordinarie arbetsgrupper med externt stöd. Omfattning och inriktning för detta ska baseras på den undersökning och de förslag på åtgärder som klarläggs inledningsvis.

Slutligen ska arbetet drivas vidare i linjeorganisationen, bland annat genom utveckling av befintliga arbetsplatsträffar (APT). Vidare kommer arbetet med att införa visselblåsarfunktionen att fortsätta.

– Sammanfattningsvis handlar det om att skapa lugn och ro i organisationen, komma ur turbulensen och jobba på framåt. Nu arbetar vi för en öppen, rak och förtroendefull arbetsrelation i hela bolaget med medarbetare, ledning, styrelse och ägare. Vi ska driva på för en fortsatt utveckling av GotlandsHem. 2021 ska inte bli ett förlorat år, säger Bo Dahllöf.

Kontakt
Då når tillförordnad vd Bo Dahllöf på telefonnummer 0498 – 20 39 00 eller mejla till bo.dahllof@gotlandshem.se

Du når styrelseordförande Peter Norman på telefonnummer 072 - 720 22 04 eller mejla till peter.e.norman@gmail.com

Bo Dahllöf, tillförordnad vd GotlandsHem.

Peter Norman, styrelseordförande GotlandsHem.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Pia Löfqvist Gustafsson

Pia Löfqvist Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Yvette Swartling

Yvette Swartling

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Joakim Martell

Joakim Martell

Presskontakt vd GotlandsHem 0498 - 20 39 97

Relaterat innehåll

GotlandsHem. Vi är där livet pågår.

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

GotlandsHem
Visborgsallén 29
621 50 VISBY
Sverige