Gå direkt till innehåll
Ny utbildning ska hjälpa vårdpersonal att prata om ensamhet med äldre

Nyhet -

Ny utbildning ska hjälpa vårdpersonal att prata om ensamhet med äldre

Att våga möta äldres frågor om liv och död är ofta utmanande för vård- och omsorgspersonal. Forskare vid Högskolan Kristianstad har därför tagit fram en utbildning i att prata om existentiell ensamhet.

Högskolan Kristianstad startade år 2015 forskningsprojektet Lone, om den existentiella ensamhet som äldre människor då och då kan känna.

– Vi insåg att existentiell ensamhet hos äldre inte var särskilt beforskat, utan behövde studeras. Vad är det, hur upplevs det och hur kan det lindras, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid fakulteten för hälsovetenskap i Kristianstad.

– Vi ville även titta på hur ensamheten uttrycks, säger Helena Larsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid samma fakultet.

Forskningsprojektet, som leddes av professor Anna-Karin Edberg, visade att existentiell ensamhet är ett reellt problem som äldre personer upplever från och till. Och att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död.

Men det verkar inte bero på tidsbrist, vilket är lätt att tro.

– Nej, jag tror att det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid, mod och kompetens, säger Ingela Beck.

Verktyg för att uppmärksamma ensamhet

Med kunskaperna från Lone-studien i bagaget startade Högskolan i Kristianstad under 2019 det EU-finansierade projektet Alone. Det är ett internationellt samarbete mellan Sverige, Litauen, Polen, Italien och Rumänien.

– Syftet var att undersöka hur det ser ut i de andra länderna när det gäller kunskap om existentiell ensamhet bland äldre. Men framför allt ville vi utveckla en evidensbaserad utbildning till vård- och omsorgspersonal för att ge dem stöd och verktyg att uppmärksamma och möta existentiell ensamhet, säger Ingela Beck.

Utbildningen som arbetats fram i Alone-projektet testades i höstas av cirka 160 vård- och omsorgsanställda i de deltagande länderna.

– Utbildningen består av fyra områden som vi identifierat som väsentliga att ha kunskap och kännedom om för att kunna reflektera kring ensamhet. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa nyfikna frågor, säger Ingela Beck.

Våga stanna kvar i samtalet

En annan viktig sak är att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga saker.

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet, säger Ingela Beck.

– Ja, och att kanske till och med själv våga ställa frågor om ensamhet till äldre personer. ”Är det något du känt någon gång?”, säger Helena Larsson.

I Sverige har utbildningen testats i Osby, Hässleholm och Kristianstad.

– Utvärderingarna är väldigt goda. Användarna tycker att de fick ut mycket av utbildningen och att den känns angelägen, säger Helena Larsson.

Projektet avslutades nyligen med nationella konferenser där varje deltagarland presenterade projektet. Bland deltagarna fanns lärare, studenter, anställda och chefer inom vård och omsorg.

– Intresset var stort och vi hade deltagare inte bara från Sverige, utan även från Norge, säger Ingela Beck.

Nu vidtar nästa viktiga steg – att sprida och göra utbildningen känd i vidare kretsar. Den är gratis att ta del av. Kursmaterialet kommer att vara tillgängligt på projektets hemsida.

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården. Detta även om utbildningen specifikt riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter äldre personer i behov av vård och omsorg, säger Ingela Beck.

Text: Nicklas Nordström
Foto: Hunt Han/Unsplash

Utbildningens innehåll
Utbildningen i att möta existentiell ensamhet hos äldre består av ett faktaunderlag, olika diskussions- och reflektionsuppgifter samt praktiska övningar i att samtala och lyssna. Kursen är uppdelad i fyra områden:

- Personcentrering, ålderism och andlighet
- Olika former av ensamhet
- Konsten att lyssna och känna empati
- Samtal om känslomässiga och existentiella aspekter

Här kan du ladda ner träningsprogrammet! (Powerpoint)
Existentiell ensamhet
Även om man har människor omkring sig kan man känna en djup känsla av ensamhet, så kallad existentiell ensamhet. Vanligtvis i samband med död, döende och svår sjukdom när frågor om meningen med allting aktualiseras. Att tala om existentiell ensamhet kan vara hälsofrämjande om känslan tas på allvar och den äldres tankar bemöts och bejakas på rätt sätt. Studier visar att vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) upplever det meningsfullt, men även utmanande, att möta äldre personers existentiella ensamhet.
Alone-projektet
Alone-projektet tar upp det betydande behovet av utveckling av högkvalitativ arbetsbaserad yrkesutbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn som på ett effektivt och strukturerat sätt underlättar för utsatta grupper, äldre människor som drabbats av existentiell ensamhet. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Erasmus+ KA-program och medfinansieras av Europeiska Kommissionen, avtal 2019-1-PL01-KA202-064933.

Här kan du läsa mer om Alone-projektet!

Här kan du ladda ner rapporten om utbildningen!


Lone-projektet

Forskningsprojektet Lone var ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Malmö universitet, Lunds universitet och Palliativt utvecklingscentrum.

Här kan du ladda ner Lone-studien

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad