Gå direkt till innehåll
Ämneslärarutbildningen i svenska bedöms ha hög kvalitet

Nyhet -

Ämneslärarutbildningen i svenska bedöms ha hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomförde 2018-2020 en nationell utvärdering av utbildningar som leder till ämneslärarexamen. I utvärderingen ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Efter påpekanden av Högskolan Västs utbildning med inriktningen i svenska har förbättringsarbete skett och UKÄ meddelade den 15 juni att utbildningen nu får det samlade omdömet hög kvalitet.

Högskolan Västs ämneslärarutbildning i ämnet samhällskunskap liksom den utbildningsvetenskapliga kärnan fick redan förra året, då resultatet av den samlade utvärdering kom, omdömet Hög kvalitet, medan inriktningen i svenska alltså fick påpekanden på några punkter. De lärosäten som fick påpekanden har nu haft ett år på sig att arbeta med förbättringsåtgärder och nu är alltså den andra delen av uppföljningen av utvärderingen av utbildningar som leder till ämneslärarexamen klar.

UKÄ har beslutat att inte längre ifrågasätta kvaliteten på följande utbildningar på Högskolan Väst, som nu får omdömet hög kvalitet:

  • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska 
  • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska 

- Vi tog naturligtvis allvarligt på den kritik som framfördes och vi har arbetat med att åtgärda det som var utpekat. Vi gläds åt det kvitto som detta innebär på att vårt arbete har gett önskat resultat. Det är viktiga utbildningar både för högskolan och regionen vi finns i, säger Lena Sjöberg, prefekt på Institutionen för individ och samhälle som ansvarar för lärarutbildningen på Högskolan Väst.

Till information hos UKÄ

Kontakt: Lena Sjöberg, prefekt, Institutionen för individ och samhälle, 0721-60 01 16

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterade nyheter

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.