Gå direkt till innehåll
Utvärdering av Ämneslärarutbildningen klar

Nyhet -

Utvärdering av Ämneslärarutbildningen klar

Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets ämneslärarutbildningar inom vissa ämnen. Högskolan Västs utbildning i ämnet samhällskunskap liksom den utbildningsvetenskapliga kärnan får omdömet Hög kvalitet, medan inriktningen i svenska får påpekanden på några punkter.

- Vi gläds åt det kvitto som detta innebär på hög kvalitet inom Ämneslärare samhällskunskap samtidigt som vi tar allvarligt på den kritik som framförts kring Ämneslärare svenska, säger Lena Sjöberg, prefekt på Institutionen för individ och samhälle som ansvarar för lärarutbildningen på Högskolan Väst.

En tydlig verksamhetsanknytning
De positiva omdömen som framförs kring ämneslärarutbildningens båda inriktningar (svenska och samhällskunskap) liksom för den sammanhållande utbildningsvetenskapliga kärnan handlar bland annat om att det finns en tydlig linje genom utbildningarna och en progressionstanke som säkerställer både ämnesdjup och bredd, en väl genomtänkt forskningsanknytning av utbildningen och ett väl utvecklat kvalitetssystem och kvalitetsarbete genom att utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs upp både proaktivt och reaktivt.

- UKÄ kommenterar också att det finns en tydlig verksamhetsanknytning, genom både samverkan med det omgivande samhället och en tydlig professionskompetens hos lärarna i programmet. Som ett lärosäte där profilen är arbetsintegrerat lärande och samverkan är detta extra viktigt och därför särskilt glädjande, säger Lena Sjöberg.

Den kritik som framförts kring delar av Ämneslärare svenska handlar bland annat om en otydlighet om den språkdidaktiska miljön inom svenskämnet.

- Det handlar till viss del om att vi inte lyckats beskriva den språkdidaktiska forskningen och dess koppling till utbildningen i vår självvärdering eller vid intervjun, berättar Lena Sjöberg.

Vidare uttrycker UKÄ att man kan se att Högskolan Väst genom utformning och genomförande gör det möjligt för studenterna att nå två ämnesdidaktiskt inriktade examensmål, men att högskolan i självvärderingen inte uttryckte tillräckligt väl hur dessa mål examinerades och därmed säkerställdes.

Samhällsviktiga utbildningar
Hösten 2018 påbörjades denna utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Av dessa ämnen har Högskolan Väst utbildningar inom svenska och samhällskunskap och det är i dessa utvärdering skett. I nuläget är det cirka 250 studenter som läser till ämneslärare på Högskolan Väst. UKÄ:s kritik påverkar inte de studenter som för närvarande läser på Högskolan Väst. Inte heller påverkas antagningen inför höstterminen 2020.

- För högskolan är detta viktiga utbildningar men också sett ur ett regionalt samhällsperspektiv. Därför kommer vi nu intensifiera arbetet med att åtgärda det som påpekats, säger Lena Sjöberg. 

Blandade resultat
Universitetskanslersämbetet har utvärderat 103 utbildningar på 27 av landets universitet och högskolor som leder till ämneslärarexamen. 44 av samtliga utbildningar bedöms ha ifrågasatt kvalitet och 59 får omdömet hög kvalitet.

- När det gäller Ämneslärare svenska kan man se det är ytterligare 14 utbildningar som har ifrågasatt kvalitet tillsammans med oss och ungefär lika många har fått Hög kvalitet, säger Lena Sjöberg.

Högskolan har nu ett år på sig att åtgärda de punkter som fått påpekanden. 

Länk till pressmeddelande från UKÄ

Kontakt: Lena Sjöberg, prefekt, Institutionen för individ och samhälle, 0721-60 01 16

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterat innehåll

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.