Gå direkt till innehåll
”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Nyhet -

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer mycket i andel unga som påbörjar en högskoleutbildning mellan de 14 kommunerna i Fyrbodal.

Rapporten visar så väl övergången till högre studier bland 19-åringar som bland de något äldre 24-åringarna. De nationella siffrorna visar att 12,7 procent av landets 19-åringar påbörjade en högskoleutbildning till och med 2019, vilket är i stort sett samma andel som året innan. Om uppföljningstiden utökas till fem år, det vill säga till det år man fyller 24 år, ökade andelen till 42,9 procent bland de som föddes 1995. Det är en minskning med knappt 2 procentenheter jämfört med året innan och det största tappet den senaste tioårsperioden.

Stora skillnader i Fyrbodal
Tittar man på de 14 kommuner som ingår i området Fyrbodal som är en delregion i Bohuslän, Dalsland samt tätorterna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla finns även här stora skillnader. Bland de som senast vid 24 års ålder påbörjat högskolestudier är skillnaden över 15 procent – från 29,6 procent upp till 46,7 procent.

- Det är egentligen inga nyheter från tidigare år. Det finns vissa variationer över åren men två huvudsakliga problem kvarstår. Dels är det en avsevärd skillnad mellan killar och tjejer där killarna har en betydligt lägre övergång. Dels är det skillnaden mellan de större orterna och glesbygden där ungdomar i städer i högre grad utbildar sig på högskolenivå, säger Lena Garberg, projektledare för Ökad högskoleövergång på Högskolan Väst, en satsning inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst på att just öka övergången till högre utbildning i Fyrbodal.

Låg utbildningsnivå men många behöriga
Bakgrunden till projektet är just detta som den nya rapporten visar, att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodal. I några av kommunerna har få invånare eftergymnasial utbildning. Ju längre avståndet till en högskola och universitet är, desto lägre är utbildningsnivån. Städerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla följer alla den nationella trenden i andel högskoleövergång medan de mindre kommunerna i Dalsland och Bohuslän ligger en bit under det nationella snittet. Men det handlar inte om behörighet eller låga betyg menar Lena Garberg:

- Det finns en relativt stor grupp ungdomar som presterar bra på gymnasiet men som av olika skäl inte väljer att studera vidare. Det kan bero på många saker. Förutom att närheten till en högskola eller universitet spelar roll, kan det hänga ihop med kulturella och sociala mönster på orten där man bor, säger Lena Garberg.

Olika insatser behövs
Projektet är relativt nystartat men Lena Garberg ser att flera olika typer av insatser måste göras, mot olika målgrupper, för att inspirera människor att läsa vidare. Hon beskriver dem i fem olika inriktningar:

  • Kulturförändrade aktiviteter – fler ska se högskolestudier som en möjlighet.
  • Studievägledande aktiviteter – barn och elever ska redan i tidig ålder få kunskap om utbildning.
  • Stödjande aktiviteter för goda studieresultat – t ex att studenter hjälper till med läxor och är mentorer.
  • Aktiviteter i relation till breddad rekrytering och breddat deltagande på högskolan – t ex stöd till nya studenter på högskolan
  • Aktiviteter för att minska det geografiska avståndets betydelse för högskolestudier – t ex möjlighet till distansstudier

Göra dörren synlig
Projektet ska arbeta för att fler utbildningar blir tillgängliga för alla invånare i Fyrbodal. Nya innovativa undervisningsformer ska utvecklas och man ska bland annat undersöka möjligheten att starta nya campus eller lärcentra.

- Målet är att andelen ungdomar som påbörjar högre utbildning ska öka och vi måste arbeta stenhårt med att göra dörren till högskolestudier mer synlig och öppen för fler, säger Lena Garberg.

Till rapporten på Universitetskanslersämbetet 

Mer om projekt Ökad högskoleövergång i Fyrbodal 

Kontakt:
Lena Garberg, lena.garberg@hv.se, 0721-41 38 10
Carina Carlund, carina.carlund@hv.se, 0701-03 98 42

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.