Gå direkt till innehåll
Björn Lindeberg utbildningschef, Jan Gustafsson Nyckel professor på Högskolan Väst samt Magnus Olsson VD på Dalslands sparbank. Foto: Sofia Magnusson
Björn Lindeberg utbildningschef, Jan Gustafsson Nyckel professor på Högskolan Väst samt Magnus Olsson VD på Dalslands sparbank. Foto: Sofia Magnusson

Nyhet -

Forskare från Högskolan Väst ska följa Backa barnet Dalsland under tre år

"Tillsammans för barn och ungas framtid" är ett följeprojekt till projektet "Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland". Följeprojektet finansieras av Dalslands sparbank och Högskolan Väst. Det innebär att forskare från Högskolan Väst kommer att följa huvudprojektet under tre år. Med processtöd på vetenskaplig grund och kritiska perspektiv får följeprojektet en viktig betydelse för huvudprojektets resultat och analys.

Forskarna kommer arbeta med att ställa frågor under projektets gång, vara delaktiga i projektets olika aktiviteter samt följa och dokumentera huvudprojektets processer. Vid olika tillfällen delar forskarna med sig av reflektioner och analyser av vad som sker.

Följeprojeketet finansieras av Högskolan Väst 400 000 kronor per år under projekttiden, totalt 1 200 000 kronor samt av Dalslands Sparbank som går in med 300 000 kronor per år under projekttiden, totalt 900 000 kronor. Huvudprojektet finansieras via Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Dalsland under tre år men innehåller inget analysstöd eller forskning.

- Det är viktigt för Högskolan Väst att göra skillnad genom att ta sig an de komplexa samhällsutmaningar som finns bland annat i Dalsland. För att göra det behöver vi samverka som vi gör nu, säger professor Jan Gustafsson Nyckel från Högskolan Väst.

- Redan 2020 tog vi inom Dalslands sparbanks ledning del av analysen "Det goda livet i Dalsland". Vi bestämde oss då för vara med och påverka landskapets utveckling och bidra till att minska de negativa trender som analysen visade. Särskilt vill vi vara med och bidra till barn och ungas framtid i Dalsland och därför gör vi den här satsningen, säger Magnus Olsson VD för Dalslands sparbank.

- Erfarenheterna visar tydligt på vikten av att inkludera forskning i projekt som implementerar nya metoder och arbetssätt. Vi som projektägare är så glada för att högskolan och Dalslands Sparbank stöttar oss så kraftfullt i vår strävan att göra det bästa för landskapets barn och unga, säger Björn Lindeberg som är utbildningschef i Bengtsfors kommun och tillika projektägare.

En slutrapport kommer att tas fram med analyser av projektets effekter och genomslag för barn och unga i de fem Dalslandskommunerna och en vetenskaplig artikel kommer att publiceras.

Om projekt Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

Kontakt:
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent på Högskolan Väst och Jan Gustafsson Nyckel, professor från Högskolan Väst, är båda engagerade i följeprojektet.


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.