Gå direkt till innehåll
Hur kan förebyggande socialt arbete på familjecentraler stödja föräldrar som migrerat till Sverige?

Nyhet -

Hur kan förebyggande socialt arbete på familjecentraler stödja föräldrar som migrerat till Sverige?

Hur klarar man av att vara en bra förälder när man inte vet om man får uppehållstillstånd? Som en följd av migrationen och förändrade asylregler lever många familjer i en stor osäkerhet - var ska man bosätta sig, hur ska man försörja sig och hur länge får man stanna i Sverige? Nu ska forskare titta närmare på hur förebyggande socialt arbete på familjecentraler kan vara ett stöd för dessa familjer.

- Temporära levnadsvillkor har visat sig skapa stress i vardagen som kan leda till svårigheter för föräldrar att bygga upp ett stabilt föräldraskap och en trygg tillvaro för sina barn, säger Nina Tryggvason, lektor i socialt arbete vid Högskolan Väst och en av initiativtagarna till projektet.

En familjecentral drivs ofta tillsammans mellan kommun och region och samlar vanligtvis mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet riktat mot föräldrar med små barn. En typ av riktat socialt arbete som blivit vanligare handlar om familjer som har särskilda problem som kan kopplas till att de har migrerat. Till följd av migrationen har många upplevelser av trauman, problem med ekonomin, och saknar nätverksstöd. Dessutom har det under senare år blivit allt vanligare att familjecentralerna möter familjer som lever i ny typ av utsatthet till följd av förändrade asylregler. Här efterfrågar familjecentralerna mer kunskap.

Hur kan man rigga stödet?
I takt med att familjecentraler mött och uppmärksammat familjer som lever i dessa utsatta tillstånd har olika arbetsformer prövats och behovet av kunskap om vilka insatser som kan erbjuda det bästa stödet ökat.

- Det här vill vi ta reda på mer om. Vad har fungerat och inte och hur kan man rigga stödet på bästa sätt, säger Anette Bolin, professor i socialt arbete vid Högskolan Väst och projektledare för studien.

  Enkäter och intervjuer
  Genom att genomföra en nationell enkätstudie riktad till alla familjecentraler i Sverige vill forskarna kartlägga det förebyggande sociala arbetet med familjer med migrationserfarenhete. Det man vill titta på är till exempel omfattning, typ av aktiviteter och uppfattning om insatsernas effekter.

  - Baserat på resultatet kommer två familjecentraler, en i ett storstadsområde och en i en mindre kommun, väljas ut för fördjupande observationer och intervjuer med personal och föräldrar, berättar Anette Bolin.

   En del av studien syftar till att identifiera och analysera hur det förebyggande arbetet utformas och anpassas till behoven hos föräldrar med migrationserfarenheter och hur föräldrar använder sig av och värderar effekterna av de insatser som erbjuds.

   Projektet Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider av temporaritet: En studie om förebyggande socialt arbete på familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige” beviljades i dagarna närmare 4 miljoner kronor av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och kommer att pågå under tre år med start 1 juli 2021.

   Övriga medverkande forskare är:
   Hanna MacInnes, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet (från och med i höst anställd på avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik på Högskolan Väst)
   Linné Åberg, post doc i socialt arbete, Linnéuniversitetet

   Mer om projektet

   Kontakt:
   Anette Bolin, projektledare, Högskolan Väst anette.bolin@hv.se, 0721 – 60 01 88
   Nina Tryggvason, nina.tryggvason@hv.se

   Ämnen

   Kategorier

   Presskontakt

   Anna Hallberg

   Anna Hallberg

   Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

   Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

   Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

   Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.