Gå direkt till innehåll
Ny professor i socialt arbete

Nyhet -

Ny professor i socialt arbete

Han vill att allas röster ska bli hörda. Hans forskning rör delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning. Nyligen befordrades Martin Molin till professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet vid Högskolan Väst.

Hallå där Martin Molin – kan du berätta lite om din forskning?
Min forskning rör huvudsakligen frågor om delaktighet, vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har särskilt intresserat mig för frågor om delaktighetsbegreppets innebörder inom funktionshinderområdet och i synnerhet dess betydelse för förståelsen av livsvillkor för unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I ett pågående forskningsprojekt fokuseras bland annat frågor som rör elever i gymnasiesärskolan och identitetsskapande processer på internet. Jag disputerade 2004 vid Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet, med avhandlingen Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Efter avhandlingsarbetet har jag främst forskat kring ungdomar med särskolebakgrund och vägen ut i vuxenlivet.

Varför har det blivit just detta område?
Jag har under en längre tid intresserat mig för frågor som rör begreppet delaktighet och delaktighetsfrämjande arbete för personer med funktionsnedsättningar. Framför allt är jag nyfiken på vad som inom forskning kallas för ett ”inifrånperspektiv” på frågor om delaktighet i människors vardagsliv. Här är det viktigt att allas röster blir hörda och där forskningen har en angelägen uppgift att på ett systematiskt sätt fördjupa förståelsen för de möjligheter och svårigheter som präglar livsvillkoren för olika individer och grupper i samhället.

Finns det några andra områden du skulle vilja ta dig an i framtiden?
Mycket talar väl för att min forskning även fortsättningsvis kommer knyta an till de områden jag håller på med nu, men man vet aldrig - kanske dyker det upp nya intressanta och angelägna forskningsidéer inom andra näraliggande områden i framtiden. Det skulle även vara spännande att få arbeta mer med metod- och teoriutveckling inom forskningen.

Vad tror du blir annorlunda med att bli professor?
På ett vis kommer nog arbetet med forskning och undervisning att fortskrida på ungefär samma sätt som tidigare. Möjligen kan den nya titeln bidra till ökade möjligheter att i olika sammanhang driva frågor som rör socialt arbete i anslutning till funktionshinderområdet. På ett kollektivt plan är det också roligt att vi nu är flera professorer på Högskolan Väst som tillsammans kan driva utvecklings- och kvalitetsfrågor inom utbildning, forskning och när det gäller samverkan med det omgivande samhället.

Kontakt: Martin Molin, 0520-22 37 46, martin.molin@hv.se

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55