Gå direkt till innehåll
Bibbi Ringsby Jansson, vicerektor för AIL, och rektor Martin Hellström, vid undertecknandet av det historiska beslutet.
Bibbi Ringsby Jansson, vicerektor för AIL, och rektor Martin Hellström, vid undertecknandet av det historiska beslutet.

Pressmeddelande -

Högskolan Väst bryter ny vetenskaplig mark

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara möjligt att gå en forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande, AIL, på Högskolan Väst. Högskolan har som enda lärosäte i landet regeringens uppdrag att utveckla AIL och det är också högskolans övergripande profil. Nu tas ytterligare kliv när rektor igår beslutade om att inrätta AIL som forskarutbildningsämne.

AIL är ett nytt helt unikt tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsintegrerat lärande som forskningsområde ska kunna bidra med systematiska kunskaper om hur lärande och utveckling sker inom alla verksamhetsområden som kan karaktäriseras som arbete.

- Jag är glad och stolt idag! Våra seniora forskare visar i detta gemensamma arbete stort mod och stark beslutsamhet. Det vittnar om suveränitet i sitt eget forskningsfält samtidigt som man vågar ta klivet in i ett nytt ämne, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

Bibbi Ringsby Jansson, högskolans vicerektor för AIL, som lett arbetet, instämmer:

- Detta hade inte varit möjligt utan ett tätt kollegialt arbete där man gått samman över ämnesgränserna och utifrån den samlade kompetensen enats om den vetenskapliga kärnan i AIL. Jag är imponerad över på det sätt som detta skett.

Tvärvetenskapligt ämne
Ämnet AIL är tvärvetenskapligt och olika aspekter av lärandet kan studeras såsom exempelvis pedagogik, psykologi, vårdvetenskap, sociologi, informatik eller företagsekonomi. Områden som kan beforskas inom ramen för den nya forskarutbildningen är till exempel vad som händer med villkoren för lärandet när organisationer, professioner och yrkesroller förändras. Andra områden handlar om utveckling av det arbetsintegrerade lärandet genom nya redskap, exempelvis informationsteknologi.

- En styrka i ett tvärvetenskapligt forskningsområde som arbetsintegrerat lärande är just den integrerande kunskapsproduktion som möjliggörs i brytningen mellan traditionella ämnesavgränsningar och discipliner, säger Bibbi Ringsby Jansson.

Bibbi Ringsby Jansson menar att detta kan resultera i tvärvetenskaplig kunskapsbildning genom att traditionellt åtskilda ämnen integreras i analyser och sedan skapar ny teoribildning. AIL gör då att något skapas i forskningen som är mer än summan av ingående ämnesperspektiv.

- Ja, här är verkligen summan större än delarna och det är också det som är styrkan. Den som går denna forskarutbildning kommer att addera ett extra värde till sitt ”ursprungsämne”, nämligen ämnet AIL. 

Stärker högskolans utbildningar
En viktig funktion som högskolans forskning fyller är att möjliggöra att högskolans grundutbildningar ”vilar på vetenskaplig grund” eller är forskningsanknutna som man också säger, något som också står i Högskolelagen.

- En tvärvetenskaplig forskarutbildning i AIL gör att möjligheten till en bred forskningsanknytning ökar, vilket stärker kvaliteten även i grundutbildningarna. Detta kliv är därför viktigt för hela högskolans verksamhet, inte enbart för forskningen, och kommer att bidra till att stärka högskolans profil, säger Martin Hellström.

Martin Hellström tillägger att förfrågningar också kommit från andra delar av världen kring just forskarutbildningen i AIL och han berättar att det redan nu finns intresse från lärosäten utanför Sverige som vill skriva in doktorander på Högskolan Väst.

Kontakt:
Bibbi Ringsby Jansson, vicerektor för AIL, Högskolan Väst, 0733-97 50 29
Kristina Lindh, studierektor för forskarutbildningen, Högskolan Väst, 0739-01 33 72

Pressmeddelande skickat av Anna Hallberg, pressansvarig kommunikatör, 9733-97 50 92


Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55