Gå direkt till innehåll
Tala och Amman går på Kronan skolan i Trollhättan och ser fram emot att träffa högskolans studenter.
Tala och Amman går på Kronan skolan i Trollhättan och ser fram emot att träffa högskolans studenter.

Pressmeddelande -

Näktergalen: skolbarn och högskolestudenter stärker varandra

Genom mentorsverksamheten Näktergalen får skolbarn möjlighet att träffa en student från Högskolan Väst och på så sätt får de en extra vuxen att umgås och bli vän med. För studenterna är det ett sätt att göra skillnad för en enskild individ och bli en förebild. Högskolan Väst blir det åttonde lärosätet i Sverige som startar Näktergalen.

- Vi strävar hela tiden efter att göra skillnad och vara en aktiv del i samhället. Genom Näktergalen får mentorerna och eleverna en ökad förståelse, respekt och tolerans för varandras olika sociala och kulturella bakgrunder. Det är extra viktigt i det samhälle vi har idag, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

Syftet för Högskolan Väst med satsningen är att verka för breddad rekrytering och överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället och att i längden skapa ett socialt hållbart samhälle. Högskolan Väst ligger sedan förut i topp i landet med att attrahera studenter med icke-akademisk bakgrund.

- Genom att engagera oss i Näktergalen kan vi nå ännu längre, så för oss kändes detta som en självklarhet, säger Martin Hellström.

Kronan skolan först ut
Verksamheten startar i höst som ett pilotprojekt med Kronan skolan i Trollhättan. Barn i årskurs 1-6 kommer att vara den första gruppen elever som Näktergalen startar upp med. 10-15 elever kommer under oktober till maj nästa år få möjlighet att lära känna en student.

- Projektet är klockrent för oss och det känns mycket positivt för oss att vara med. Jag hoppas att våra elever genom Näktergalen kan få tillgång till hela sin stad och lära känna studenter på högskolan. Studenterna kan inspirera och bli viktiga förebilder, säger Linda Forssén, rektor på Kronan.

Kronan är först ut men tanken är att många fler skolor ska följa. Just nu pågår arbetet med att rekrytera studenter som kan bli mentorer.

- Vi behöver 10-15 mentorer till att börja med. Alla studenter är lika välkomna, oavsett vilken utbildning man läser, berättar de ansvariga på Högskolan Väst, Tanja Christensson och Ann Liss.

Gratis aktiviteter
Innan någon kan bli mentor i Näktergalen har hen fått genomgå ett ansökningsförfarande med intervju och referenstagning. Mentorerna får under hela mentorstiden kontinuerlig utbildning samt regelbunden handledning för uppdraget av Högskolan Väst.

- Som mentor är man en viktig ambassadör för högre studier. För studenten blir det ett viktigt tillskott i förberedelsen för ett arbetsliv i ständig förändring och ett hållbart arbetsliv och också något att ha med på sitt cv. Och inte minst – det kan ge en vänskap för livet, säger Tanja Christensson och Ann Liss.

Eleven och mentorn bestämmer själva tillsammans vad de ska göra, till exempel sport, natur, kultur och nöjen. Tanken är att aktiviteterna ska vara vardagliga och kostnadsfria för både mentor och elev. 

- Hittills stöds projektet ekonomiskt av Trollhättans Stad och Länsförsäkringar Älvsborg men även Rotary har visat intresse. Vi välkomnar fler aktörer som vill vara med, säger Martin Hellström.

Om Näktergalen

Kontakt:
Tanja Christensson, Högskolan Väst, ansvarig projektledare, tanja.christensson@hv.se, 0707-232834
Ann Liss, Högskolan Väst, ansvarig projektledare, ann.liss@hv.se
Linda Forssén, Kronan skolan, rektor F-06, linda.forssen@trollhattan.se

naktergalen@hv.se

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.