Gå direkt till innehåll
Studie undersöker möjligheten att återanvända småelektronik

Nyhet -

Studie undersöker möjligheten att återanvända småelektronik

Många hushåll har gamla mobiltelefoner, surfplattor och datorer liggandes hemma som inte används. IVL har i en studie undersökt vad det finns för möjligheter att öka återanvändningen den här typen av småelektronik och vilka miljöfördelar det skulle ge.

– Att öka livslängden på den här elektroniken genom återanvändning ger både miljö- och klimatfördelar. Det gäller särskilt för så kallad informations- och kommunikationsteknik som mobiltelefoner och datorer, eftersom dessa produkter ofta har stor belastning på miljön och dessutom innehåller sällsynta metaller, säger Jurate Miliute-Plepiene på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Exakt hur mycket småelektronik som hushållen har liggandes hemma, och hur mycket av det som går att återanvända, vet man inte riktigt men för mobiltelefoner uppskattar man att det rör sig om runt 20–25 miljoner enheter. Av dessa uppskattas cirka två miljoner mobiltelefoner vara yngre än fyra år och fullt fungerande, vilket gör dem lätta att återanvända.

Att använda en produkt på nytt är mer effektivt miljömässigt än att återvinna den för sina råvaror. Därför bör produkterna skickas till återanvändning så snart de inte längre används. Men det är inte alltid det går.

– Potentialen för att återanvända elektroniken beror på produktens hållbarhet och graden av både faktiska och upplevda tekniska föråldringar. Tyvärr är potentialen för att återanvända icke-fungerande elektronik låg i Sverige, eftersom det kräver reparation som är kostsam. Det gäller särskilt produkter med lägre ekonomiskt värde som gamla leksaker och när efterfrågan på de senaste enheterna är mycket större än efterfrågan på begagnade enheter, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Småelektronik hamnar också i soporna. Även om Sverige ligger bättre till jämfört med många andra EU-länder så handlar det enligt studien om cirka 8 000 ton småelektronik som varje år går till förbränning som en del av det blandade hushållsavfallet. Om mer av detta material kunde återanvändas eller återvinnas i stället för att förbrännas skulle det inte bara ge miljövinster utan också ekonomiska vinster. Det teoretiska värdet av de metaller som finns i en miljon enheter av elektroniken uppskattas i studien till mellan 20 och 70 miljoner kronor för mobiler, upp till 24 miljoner kronor för surfplattor och 120 miljoner kronor för bärbara datorer.

– Hur stora miljö- och ekonomiska vinster det blir varierar mellan olika elektroniska produkter. Det beror också på mängden insamlad elektronik och effektivitet vid sortering och återvinning, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Studien är en del av ett uppdrag för regeringens utredning om pantsystem på småelektronik i Sverige.

Ladda ner rapporten.

För mer information, kontakta:
Jurate Miliute-Plepiene, jurate.miliute@ivl.se, tel. 010-788 67 20

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm