Gå direkt till innehåll
Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Pressmeddelande -

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU:s policys och direktiv, engagerar medborgarna i en hållbar vattenförvaltning och hjälper små och medelstora företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– SCOREwater handlar om att få till en motståndskraftig vattencykel i våra städer med hjälp av digitalisering. Vi tittar på hur vi kan använda sensorer och digitala verktyg för att få bättre kunskap och bättre beredskap att hantera olika förändringar, säger Johan M Sanne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att utveckla verktyg som olika användare – kommuner, företag, medborgare och det civila samhället – har verklig nytta av sker teknikutveckling och tester i nära samarbete mellan användare och teknikutvecklare över hela projekttiden. Projektet kommer att utveckla digitala tjänster, spel och olika upplevelser, som städerna kan använda sig av för att öka medvetenheten och engagemanget för vattenfrågor.

SCOREwater kommer att genomföras under de närmaste fyra åren av 14 organisationer i tre europeiska städer. I Barcelona kommer man att använda en metod för ”avloppsociologi” för att analysera livsstilsvanor baserat på vattenkvalitetsmätningar i avloppssystemet. I Amersfoort kommer man att titta på nya tekniker för vattenmängdskontroll och hydrologisk modellering. I Göteborg har man fokus på hur motståndskraften mot höga vattenflöden kan förbättras genom övervakning på byggarbetsplatser.

Digital plattform

Kunskap och data som samlas in kommer att samlas på en digital plattform. På så sätt kan projektpartners lära av varandra och utnyttja varandras kunskaper och resultat. Informations- och kommunikationstjänster och verktyg som SCOREwater utvecklar görs tillgängliga för flera städer via samma plattform. Flera befintliga tekniska plattformar och tjänster kommer att anslutas till den digitala plattformen.

– Med hjälp av dessa digitala tjänster kommer projektet att ge möjlighet till ekonomiska besparingar både vad gäller underhåll och driftkostnader för vattensystemen. Dessa tjänster kommer i sin tur att ge nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom vatten- och IT-sektorn, säger Johan M Sanne.

Är du intresserad av SCOREwater, följ projektet på www.scorewater.eu

Vid frågor kontakta:
Johan M Sanne, johan.sanne@ivl.se, tel. 010-788 66 59

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete att bidra till ett hållbart samhälle.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm