Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking utreds

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att utreda innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking samt i personalbostäderna på ambassadområdet.

I många storstadsregioner med höga halter luftföroreningar i utomhusluften kan även innemiljökvaliteten bli dålig. Utöver vanliga ventilationsfilter kan man behöva mer avancerad typ av luftrening. Statens fastighetsverk har därför bett IVL Svenska Miljöinstitutet att utreda innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking och i personalbostäder på ambassadområdet.

– Vår förhoppning är att resultatet av mätningarna ger oss en bättre bild av luftföroreningars inverkan på innemiljön i en förhållandevis representativ anläggning. Både när det gäller framtida nyproduktion och om vi måste utföra riktade åtgärder i befintliga byggnader är detta värdefull kunskap. Det här projektet utför vi tillsammans med UD:s fastighetsavdelning, säger Patrick Pihl, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

De analyser som ska genomföras är inriktade på halter av partiklar, ozon, svaveldioxid och kvävedioxid, det vill säga hälsofarliga ämnen som har kopplingar till trafik och förbränning, till exempel koleldning.

– Enligt Världshälsoorganisationen ger en ökning av partikelhalten (PM10) med 10 mikrogram per kubikmeter en ökad risk med 1,3 procent för att dö av sjukdomar i andningsorganen. PM10-partiklar anses vara den förorening som påverkar flest människor. Eftersom man spenderar ungefär 90 procent av sin tid inomhus är det viktigt att man har kontroll på luftreningen i byggnader i regioner med höga halter av luftföroreningar, säger Pär Fjällström, projektansvarig, IVL Svenska Miljöinstitutet.

 FAKTA OM SVERIGES AMBASSAD I PEKING

Sveriges ambassad och ambassadörens residens i Peking ligger på en tomt som Sverige arrenderar från den kinesiska staten på 60 år, från 1965 till 2025. Tomten ligger i San Li Tun, diplomatområde nr 2, i den nordöstra delen av Peking. Ambassadområdet omfattar ambassaden, ambassadörens residens, personal bostäder, gästbostäder, garage och servicebyggnader. Husen utgörs av tvåplansbyggnader i tegel med källare. Taken är belagda med stenplattor. Husen har mekanisk till- och frånluftsventilation, med värme och kylmöjlighet.

 För mer information kontakta:

Patrick Pihl, Statens fastighetsverk, tel. 070-313 69 33

Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 08-598 563 25       

Ämnen

Kategorier

Regioner


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Valhallavägen 81
114 23 Stockholm