Gå direkt till innehåll
Ostron med förekomst av skadedjuret P. websteri. Foto: Sven Sahlin
Ostron med förekomst av skadedjuret P. websteri. Foto: Sven Sahlin

Pressmeddelande -

Nytt invasivt skadedjur upptäckt i svenska ostronbankar

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med företaget Bohus Seaculture upptäckt en ny, främmande art, ringmasken Polydora websteri, i ostron från Gullmarsfjordsområdet. Masken är ett vanligt förekommande skadedjur i ostronodlingar globalt.

– Arten orsakar stora problem för ostronnäringen i andra delar av världen, då kvaliteten på ostronen för konsumenten försämras kraftigt, säger Åsa Strand, forskare och marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet, verksam på forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil.

Upptäckten gjordes under pågående forskningssamarbete med det lokala vattenbruksföretaget Bohus Seaculture. Arten är genetiskt identifierad av företaget Seanalytics som Polydora websteri.

– Det varit en stor uppslutning i frågan. Göteborgs universitet och Livsmedelsverket har bidragit till att dokumentera utbredningen i en första mindre undersökning och även Länsstyrelsen i Västra Götaland och HAV har engagerat sig, säger Åsa Strand.

I dagsläget är det oklart hur vanligt förekommande arten är i svenska vatten.

Utbredning av ringmasken har lett till kollapsade ostronbestånd i bland annat Australien, Nya Zeeland och Hawaii. I våras publicerades en vetenskaplig studie som beskrev att arten upptäcktes i tyska vatten 2014 och nu finns etablerad i vilda bestånd i tyska Vadehavet. Masken gräver sig in i ostronens skal och bygger upp lerblåsor som kan skada ostronet.

– Vi kommer nu samla in prover från andra ostronbestånd för att bättre förstå utbredningen och förekomsten av denna främmande art i svenska vatten och dess potentiella konsekvenser för vattenbruksnäringen längs den svenska västkusten, säger Anna-Lisa Wrange, marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel.: 010-788 66 05
Anna-Lisa Wrange, anna-lisa.wrange@ivl.se, tel.: 010-788 67 04

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm