Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan

Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland med besättning från det IVL-ledda forskningsprojektet Sheba. Under färden mot Almedalen kommer forskarna att samla prover från både luft och vatten. På plats i Almedalen omvandlas Hrimfare till en flytande utställning.

– Den här seglatsen är både en mätkampanj och en informationskampanj. Utöver provtagningarna längs kusten vill vi också nå ut till beslutsfattare och branschfolk i Almedalen och väcka intresse för just sjöfartens effekter på Östersjön, säger Jana Moldanova som är projektledare för Bonusprojektet Sheba – Shipping and Environment in the Baltic Sea, som delvis finansieras av EU.

Under två dagar i Almedalen ska expeditionen arrangera både en utställning för allmänheten och leda ett seminarium om hur medborgare, rederier, myndigheter och politiker kan samverka för att minska miljöpåverkan från sjöfart och båtliv i Östersjön. Totalt deltar fem olika Bonusprojekt i seminariet och utställningen.

– Sjöfarten på Östersjön ökar, och därmed utsläppen och risken för fortsatt försämring av miljön i Östersjöns ekosystem. Om vi ska ha en chans att förbättra miljön i Östersjön krävs mer samverkan mellan olika aktörer och nationer, säger Jana Moldanova.

IVL:s Hulda Winnes är projektledare för Bonusprojektet ZEB – Zero Emissions in the Baltic Sea, som har utvecklat reningsteknik för länsvatten och tittat på miljörisker med utsläppen.

– Det är tekniskt möjligt att ta fram miljösmarta lösningar för Östersjön. Det är framförallt den ekonomiska och politiska viljan som avgör om de ska omsättas i praktiken, säger Hulda Winnes.

De tre andra Bonusprojekten Change, Esabalt och Stormwinds fokuserar på miljövänliga båtbottenfärger för fritidsbåtar och transportsäkerhet till sjöss.

Hrimfare af Ranrike lämnar Lindholmen i Göteborg måndag 27 juni och når Almedalen 3 juli.

För mer information kontakta:
Jana Moldanova jana.moldanova@ivl.se, tel. 010-788 67 63

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm