Gå direkt till innehåll
Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018

Pressmeddelande -

Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018

Efter flera års minskning ökade förra året koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Huvudorsaken är en ökande lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka. Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton.

– Det är oroväckande att utsläppen ökar när vi istället behöver en kraftig minskning. Fler åtgärder behövs nu från regering och riksdag. Till exempel en miljöstyrande kilometerskatt för tung trafik som premierar så väl bättre fyllda lastbilar som mer tågtrafik. Gällande personbilarna är ett förändrat avståndsbaserat reseavdrag en sedan länge efterlängtad reform, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med åtta procent årligen fram till 2030. Men de sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet motverkar energieffektiviseringen inom personbilsflottan.

Beräkningarna visar att utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar ökade under både 2017 och 2018, samtidigt som bensindrivna personbilar återigen utgör den överlägset största andelen av nybilsregistreringen efter en ökning på cirka nio procentenheter. Genom den ökande andelen elbilar och laddhybrider kunde ändå det genomsnittliga utsläppet för nya personbilar hållas kvar på samma nivå som 2017: 122 gram/km vid blandad körning.

Utsläppsberäkningarna har genomförts med beräkningsmodellen HBEFA, Handbook Emssion Factors for Road Transport, vilka IVL hanterar sedan två år tillbaka.

Läs Trafikverkets och Transportstyrelsens gemensamma pressmeddelande här.
Läs mer om utsläppsberäkningarna i Trafikverkets PM Vägtrafikens utsläpp


För mer information, kontakta:

Anders Roth, mobilitetsexpert, anders.roth@ivl.se, tel.: 010-788 69 16
Martin Jerksjö, projektledare, martin.jerksjo@ivl.se, tel:010-788 68 26
Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet, Trafikverket, tel: 010-123 00 64

Ämnen


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm