Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i bränslebyte och renare lastbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:06 CET

Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner som använder sig av många små leverantörer med egna lastbilar. Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger dock i att kommunerna i sin upphandling kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 08:00 CEST

Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En ny studie för Nordiska ministerrådet har jämfört och sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.

Tydlig förbättring av vattenmiljön utanför skogsindustrier

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 10:32 CET

Många års arbete med att minska utsläppen från den svenska pappers- och massaindustrin har resulterat i tydliga miljöförbättringar i närliggande vattenområden. Många av de miljöproblem som tidigare påvisats kan nu anses lösta. Samtidigt kvarstår vissa effekter av föroreningar i några områden, vilket sannolikt beror på tidigare utsläpp som lagrats in i bottensedimenten, visar en ny studie.

Nyheter 1 träff

Kommunerna bör främja bilpooler

Nyheter   •   Apr 07, 2017 11:35 CEST

Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser. Bara 27 procent vill inte det. Det visar en Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Vilka kommuner vill gå i spetsen för att underlätta för bilpoolerna? skriver Anders Roth och Mats-Ola Larsson i en debattartikel.