Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kommunerna bör främja bilpooler

Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser. Bara 27 procent vill inte det. Det visar en ny Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Vilka kommuner vill gå i spetsen för att underlätta för bilpoolerna?

En bilpoolsbil ersätter mellan fyra och tio vanliga bilar samtidigt som användarna minskar sitt bilkörande med 25 till 60 procent. Bilpooler ger alltså stora positiva miljö- och klimateffekter.

Bilpooler spelar också en viktig roll för stadsutvecklingen då varje bilpoolsbil beräknas frigöra mellan 50–120 kvadratmeter i form av minskade parkeringsplatser. Marken kan istället användas till ökat bostadsbyggande, lekplatser eller grönområden.

Det skriver Anders Roth och Mats-Ola Larsson på IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel. Debattartikeln har publicerats i flera tidningar, här kan du läsa den i Borås Tidning.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm