Gå direkt till innehåll

Kategorier: urbanisering

Forskare undersöker hur stadsodlingar kan bidra till framtidens livsmedelsförsörjning

Forskare undersöker hur stadsodlingar kan bidra till framtidens livsmedelsförsörjning

Klimatförändringar, urbanisering och minskade ytor med odlingsbar mark kan öka behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat i framtiden. Som ett svar på detta har stadsodlingar vuxit fram på många platser runt om. Men lite är känt om vilka konsekvenser dessa system har sett ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Ett nystartat projekt på IVL hoppas bringa klarhet i frågan.

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU-direktiv, engagerar medborgare och hjälper företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

En ny rapport visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Rapporten som publiceras idag har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm