Gå direkt till innehåll
Jaktia och Interjakt bildar Burdock Outdoor Group
Jaktia och Interjakt bildar Burdock Outdoor Group

Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE - Jaktia och Interjakt bildar Burdock Outdoor Group

Starten på en ny era i jakt-, frilufts- och sportfiskebranschen

Nordens två ledande aktörer i jakt-, outdoor- och sportfiskevärlden – Jaktia och Interjakt – går ihop och bildar Burdock Outdoor Group. Den nya konstellationen förenar en gedigen erfarenhet, kunskap och passion inom jakt-, frilufts- och sportfiskebranschen. Siktet är inställt på att forma en kraftfull organisation för att vitalisera branschen och fortsätta bidra till enastående jakt- och fiskeäventyr och naturupplevelser i skog och mark.

– Sammanslagningen gör det möjligt för oss att dra nytta av varandras styrkor i form av innovativa affärsmodeller och breda produktsortiment. Detta är något som kommer att gynna alla – såväl kunder och franchisetagare som leverantörer och partners, säger Lars Martinsson på Jaktia Group och Hans Petter Semmelmann på Interjakt Group i ett gemensamt uttalande.

Konkret innebär detta att parterna kommer att integrera nyckelfunktioner som exempelvis inköp, logistik, IT, affärsutveckling och marknadsföring. Till stor del handlar detta om att ge våra franchisebutiker runt om i Norden tillgång till ökad expertis och nya verktyg så att de kan utveckla och utvidga sina verksamheter.

Under ägarbolaget Burdock Outdoor Group påbörjar vi nu en spännande resa tillsammans. Något som kan liknas vid starten på en ny era inom jakt-, frilufts- och sportfiskebranschen. Vi ser ödmjukt på möjligheterna att stärka vår närvaro på marknaden, öka tillgängligheten och servicen för våra kunder. Hela tiden med innovation och kvalitet som tydliga ledstjärnor i alla lägen. Allt för att förverkliga vår gemensamma vision om att leda vägen i branschen och bidra till att skapa bestående minnen för jakt-, fiske- och friluftsentusiaster.

Som ett resultat av denna sammanslagning består Burdock Outdoor Group av 170 butiker och har en kombinerad omsättning på ~ 200 mln EUR.

För mer information och senaste nytt, besök www.burdockoutdoorgroup.com eller kontakta info@burdockoutdoorgroup.com.

Lars Martinsson
Styrelseordförande/ Chairman of the board
Jaktia Group AB
lars.martinsson@jaktia.se

Hans Petter Semmelmann
Styrelseordförande/ Chairman of the board
Interjakt Group AB
hp@selmercapital.no


ENGLISH - PRESSRELEASE

The owners of Jaktia and Interjakt join forces to form the Burdock Outdoor Group.

Jaktia and Interjakt, two renowned names in the industry, are thrilled to announce their merger, resulting in the birth of the Burdock Outdoor Group. This strategic alliance signifies the union of capabilities, expertise, and shared values, creating a powerhouse dedicated to delivering unparalleled outdoor experiences.

This merger enables us to harness collective strengths and innovative solutions, ultimately benefitting our valued customers, franchisees, suppliers, and partners. The merger process will include the integration of various operational functions, with a focus on procurement, logistics, IT, marketing, and business development. As part of the Burdock Outdoor Group, we aim to empower franchisees with enhanced resources, deep industry expertise and abundant growth prospects.

The Burdock Outdoor Group embarks on this journey with a renewed commitment to quality, innovation, and an unwavering dedication to the outdoors. The merger highlights our shared vision to lead the way in the industry and create lasting memories for outdoor enthusiasts.

As a result of this merger, Burdock Outdoor Group consist of 170 retail units and a combined chain revenue of ~ 200 mln EUR.

For further information and updates, please visit our official website at www.burdockoutdoorgroup.com or contact info@burdockoutdoorgroup.com.


DANSK - PRESSEMEDDELELSE

Jaktia og Interjakt bliver til Burdock Outdoor Group.
Starten på en ny æra i jagt-, outdoor- og sportsfiskerindustrien.

Nordens to førende aktører inden for jagt-, outdoor- og sportsfiskeriet - Jaktia og Interjakt - går sammen om at danne Burdock Outdoor Group. Den nye konstellation kombinerer solid erfaring, viden og passion inden for jagt-, outdoor- og sportsfiskebranchen. Målet er at danne en stærk organisation, der skal revitalisere industrien og fortsat bidrage til enestående jagt- og fiskeeventyr samt naturoplevelser i skov og land.

- Fusionen gør, at vi kan drage fordel af hinandens styrker i form af innovative forretningsmodeller og brede produktsortimenter. Det er noget, der vil komme alle til gode – kunder og franchisetagere samt leverandører og samarbejdspartnere, siger Lars Martinsson hos Jaktia Group AB og Hans Petter Semmelmann hos Interjakt Group AB i en fælles udtalelse.

Konkret betyder det, at parterne vil integrere nøglefunktioner som indkøb, logistik, IT, forretningsudvikling og marketing. Det handler i høj grad om at give vores franchisebutikker rundt om i Norden adgang til øget ekspertise og nye værktøjer, så de kan udvikle og udvide deres drift.

Under ejerselskabet Burdock Outdoor Group starter vi nu en spændende rejse sammen. Noget der kan sammenlignes med starten på en ny æra i jagt- og sportsfiskebranchen. Vi ser ydmygt på mulighederne for at styrke vores tilstedeværelse på markedet, øge tilgængeligheden og servicen for vores kunder. Hele tiden med innovation og kvalitet som klare ledestjerner i alle situationer. Alt sammen for at realisere vores fælles vision om at gå foran i branchen og være med til at skabe varige minder for jagt-, fiskeri- og friluftsentusiaster.

For mere information og de seneste nyheder, besøg www.burdockoutdoorgroup.com eller kontakt info@burdockoutdoorgroup.com.


NORSK - PRESSEMELDING

Jaktia og Interjakt danner Burdock Outdoor Group
Starten på en ny æra i jakt, friluft og sportsfiskebransjen

Nordens to ledene aktører i jakt, friluft og sportsfiskeverden – Jaktia og Interjakt – slår seg sammen og danner Burdock Outdoor Group. Den nye konstellasjonen slår sammen en enorm erfaring, kunnskap og lidenskap for jakt, friluft og sportsfiskebransjen. Vår målsetning er å forme en kraftfull organisasjon for å vitalisere bransjen og fortsette bidra til enestående jakt og friluftsopplevelser i naturen.

«Sammenslåingen gjør det mulig for oss og dra nytte av hverandres styrker i form av innovative forretningsmodellen og bredde sortimentet. Dette er noe som kommer til fordel for alle kunder, franchisetakere som leverandører og partnere», sier Morten Krohg (Jaktia AS) og Jonas Ås (Interjakt AB) i en felles uttalelse.

Konkret innebærer dette at partene kommer til å integrere nøkkelfunksjoner som innkjøp, logistikk, it forretningsutvikling og markedsføring. I store deler handler dette om å få franchisebutikkene rundt om i Norden tilgang til forbedret ekspertise og nye verktøy for å utvikle og utvide sine virksomheter.

Under Burdock Outdoor Group starter vi nå en spennende reise sammen. Noe som kan ligne starten på en ny æra innen jakt friluft og sportsfiskebransjen. Vi ser ydmykt på mulighetene på å styrke vårt nærvær i markedet, øke tilgjengelighet og servicen for våre kunder.

For mer informasjon og siste nytt, besøk www.burdockoutdoorgroup.com eller kontakt info@burdockoutdoorgroup.com.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Jaktia är Sveriges största butikskedja för jakt- och fiskeutrustning och består för tillfället av 37 butiker från Sjöbo i söder till Kiruna i norr. För oss är jakt och fiske en livsstil som handlar om frihet, gemenskap, naturupplevelser och utmaningar.

Kontakter

Lars Martinsson

Lars Martinsson

Presskontakt VD 031-26 40 01

Relaterat innehåll

OM JAKTIA

Jaktia är Sveriges största butikskedja för jakt- och fiskeutrustning och består för tillfället av 37 butiker från Sjöbo i söder till Kiruna i norr. För oss är jakt och fiske en livsstil som handlar om frihet, gemenskap, naturupplevelser och utmaningar.

I våra butiker hittar du de bästa produkterna från de mest kända varumärkena. Vi har allt från kläder och stövlar, till vapen och ammunition. Jaktias filosofi är att erbjuda produkter, kunskaper, service och inspiration som gör din jaktupplevelse ännu större.

För att du ska bli helt nöjd med oss lovar vi att du alltid hittar rätt produkt utifrån dina behov, att du får råd, tips, kunskap och att du alltid har tillgång till service, montering och reparationer.

Jaktia AB

Fack 5054
448 51 Tollered