Pressmeddelande -

Näringsministern hyllade NyföretagarCentrums insatser för nyföretagandet i Sverige

I år fyller NyföretagarCentrum 25 år.  Sedan 1985 har NyföretagaCentrum givit 263 000 personer rådgivning för start av eget företag, 140 000 av dem har startat företag. Den 27 maj hölls paneldebatter kring hur vi ska dubbla nyföretagandet samt ett anförande av Näringsminister Maud Olofsson som hyllade NyföretagarCentrums insatser för nyföretagandet i Sverige.

”Ni gör en ovärderlig insats för Sverige” sade Maud Olofsson i sitt anförande på NyföretagarCentrums 25-årsjubileum den 27 maj. Näringsminsterns anförande fick avsluta de paneldebatter som under eftermiddagen under Olle Wästbergs ledning hade vridit och vänt på frågan om hur nyföretagandet ska dubblas.

– Stora företag skapas inte av sig självt, och den offentliga sektorn kommer inte kunna skapa de jobb som behövs om Sverige ska ha en chans att säkra sysselsättning, välfärd och tillväxt under de kommande åren. Den enda vägen är en storsatsning på ökat nyföretagande. Samtliga deltagare  i våra paneler var överens om att ökat nyföretagande inte bara är ett önskemål utan en faktisk nödvändighet, säger Harry Goldman, Verkställande ledamot på NyföretagarCentrum och den som sedan 1985 operativt har lett verksamheten.

Under den politikerdebatt där Roger Tiefensee (c), Carina Adolfsson Elgestam (s) och Hans Backman (fp) deltog nämndes att man inom försvarspolitiken brukar prata om att man vill ha mer ”pang för pengarna” och att det borde gälla även inom näringspolitiken.

– Enligt Näringsdepartementets egen utredning gavs 515 miljoner kronor i statligt stöd till rådgivningsinsatser under 2007, säger Harry Goldman. En rådgivning som nådde ungefär 43 000 personer. NyföretagarCentrum nådde ensamt en tredjedel av dessa, men fick endast en bråkdel av det statliga stödet.

– Det finns absolut inte för lite statliga pengar i systemet, men merparten går faktiskt till insatser som inte gör någon verklig nytta, fortsätter han. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att nyföretagandet är lågt i Sverige jämfört med andra länder.

Moderatorn Olle Wästberg ställde frågan om paneldeltagarna helhjärtat skulle kunna ställa upp på en målsättningen om en procents (1%) nyföretagande varje år. Idag är den siffran 0,6 procent.

– Var och en av politikerna menade att det var en rimlig och nåbar målsättning, vilket känns hoppingivande säger Harry Goldman.

För mer information, kontakta:
Harry Goldman, Verkställande ledamot, NyföretagarCentrum, 070-661 04 54, harry.goldman@jobs-society.se

Bilden: Harry Goldman (t.v.) och NyföretagarCentrums Ordförande Jan-Olov Ericksson tillsammans med Näringsminister Maud Olofsson. Foto: Ingela Bjurenborg
_______________________________________________________________
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2009 gav NyföretagarCentrum 23 400 personer individuell, kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Drygt 10 000 av dem har startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. www.nyforetagarcentrum.se, www.facebook.com/nyforetagarcentrum

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • företag
 • entreprenörskap
 • eget företag
 • driva företag
 • starta företag
 • rådgivning
 • näringsliv
 • nyföretagarcentrum
 • nyföretagande
 • företagande

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Kontakter

Harry Goldman

Presskontakt Verkställande ledamot NyföretagarCentrum Sveriges övergripande verksamhet 070-661 04 54

Mats Evergren

Presskontakt Event- och marknadschef Sverige 070-814 44 04

Relaterat innehåll