Gå direkt till innehåll
​"Målet för Stripa gruvmiljö - en hållbar och utvecklande verksamhet"

Nyhet -

​"Målet för Stripa gruvmiljö - en hållbar och utvecklande verksamhet"

Sedan Bergslagspraliner lagts ned har Stripa gruvmiljö i Guldsmedshyttan förlorat ännu en verksamhet och det återstår bara en hyresgäst - Stripabryggeriet. "Vi arbetar för att hitta en hållbar och utvecklande verksamhet i Stripa", förklarar Irja Gustafsson (S) - kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun som genom sitt fastighetsbolag äger den byggnadsminnes-skyddade gruvmiljö.

"Tillsammans med de kommunala bolagen FALAB (Fastigheter i Linde AB) och BELAB (Besök Linde AB), kommunens kulturenhet, Länsstyrelsen, näringslivet och föreningar ska vi diskutera hur och vad - innan den processen är klar kan jag inte uttala mig om vad som exakt kommer att ske", fortsätter Irja Gustafsson.

Irja Gustafsson är ordförande i bolagsstyrelsen för Linde Stadshus AB - moderbolaget som styr, samordnar och tar fram strategiska planer för dotterbolagen FALAB (som äger fastigheten Stripa gruvmiljö) och BELAB (som tidigare var ansvariga för verksamheten i Stripa gruvmiljö).

Lindesbergs kommun äger Stripa gruvmiljö sedan 2007 - först med det kommunala bolaget Stripa Kultur och utveckling AB (SKUAB) som huvudman för anläggningen, därefter har andra kommunala bolag varit ansvariga. Sedan Besök Linde AB lämnade ansvaret för verksamheten 2019 tog Fastigheter i Linde AB över rollen som hyresvärd vid Stripa gruvmiljö.

Byggnadsminne som skyddas av kulturmiljölagen

Stripa gruvmiljö är sedan 2006 skyddad som byggnadsminne. Det innebär att gruvhålen, gråbergsvarpen och övriga lämningar efter den äldre gruvbrytningen utgör en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning - men också en skyldighet att underhålla och vårda byggnadsminnet.

Stripa gruva är en unikt välbevarad gruvmiljö som vittnar om Bergslagens betydelse för det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad under 1900-talet. De byggnader som finns bevarade är i huvudsak från gruvans glansperiod - tiden från 1930 till nedläggningen 1977. Denna period sammanfaller med det som även kallats den högindustriella perioden i svensk samhällshistoria, en period som är underrepresenterad bland skyddade byggnader.

Unika möjligheter för kulturella och kreativa verksamheter

Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar och erbjuder både stora och unika miljöer och lokaler för kulturella och kreativa verksamheter. Här har funnits fyra verksamheter varav tre - Karlssons Kulturverkstad, Bergslagspraliner och Föreningen Stripasmederna - lämnat området. Kvar som hyresgäst på området är Stripabryggeriet. Här har också arrangerats återkommande musikfestivaler och andra kulturevenemang.

När Stripa blev byggnadsminne 2006 startades projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism med visionen att i Bergslagens unika industrihistoriska kulturarv skapa tillväxt genom utveckling av besöksnäringen. Då var gruvmiljön endast ett otillgängligt byggnadsminne innanför ett högt staket. År 2010 kunde besökarna välkomnas med en reception och en informationsutställning om gruvans historia. I samma veva uppdaterades skyltar och nya trycksaker togs fram och hyresgäster flyttade in på området.

Med denna utveckling blev Stripa Gruvmiljö ett flaggskepp på hur man tillgängliggör en industrihistorisk miljö med hjälp av utvecklande och aktiva affärsnätverk som arbetar mot ett gemensamt mål, enligt Bergslagssatsningen.

Under åren 2014-2016 hade Riksantikvarieämbetet regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel på strategisk samhällsutveckling och tillväxt. Temat var ”Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i" - och ett av exemplen som presenteras var Stripa gruvmiljö.

..................................

Med- och motgångar för Stripa gruvmiljö

Efter 2016 har det varit fler med- och motgångar för Stripa gruvmiljö - från offensiva utvecklingsplaner och kreativa kulturaktiviteter till möjlig avveckling genom försäljning och höjda hyror som fått flera hyresgäster att lämna området.

..................................

2016:

Stripa gruvmiljö efterlyser kreativa idéer

"Målet är att Stripa gruvmiljö ska bli ett levande kulturcenter och attraktivt besöksmål - men för att nå dit krävs kreativa idéer om spännande verksamheter och aktiviteter", konstaterar Rosemarie Johansson (bilden) - enhetschef för Stripa gruvmiljö inom Besök Linde AB. Läs mer på lindekultur.se >>

Kommunbolag vill sälja Stripa gruvmiljö

Lindesbergs kommunala bolag Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB vill sälja Stripa gruvmiljö till en "intressent" som har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket ”Stripa Gruvmiljö” och bedriva egen verksamhet på området. Efter diverse turer blev det ingen försäljning. Läs mer på lindekultur.se >>

..................................

2017:

Nu renoveras Stripas bandgångar 

Länsstyrelsen i Örebro län har publicerat en film på Facebook om renoveringen av Stripa gruva - en kulturmiljö med en spännande historia. Antikvarie Jonas Jansson, på Länsstyrelsen i Örebro län, berättar om livet vid Stripa gruva och varför det är så viktigt att restaurera den gamla gruvmiljön. Läs mer på lindekultur.se >>

"Stripa gruvmiljö - exempel på kulturmiljö som framgångsmotor"

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet haft regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel. Den 1 februari presenteras arbetet på en inspirationsdag i Stockholm för strategisk samhällsutveckling och tillväxt. Temat är ”Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i" och ett av exemplen som presenteras är Stripa gruvmiljö. Läs mer på lindekultur.se >>

..................................

2018:

Affärs- och utvecklingsplaner för Stripa gruvmiljö

Stripa Gruvmiljö ska öka intäkterna med 250.000 kr 2018, skapa en ny attraktion 2019 och erbjuda övernattningsmöjligheter 2020. Det framgår av den affärs- och verksamhetsplan för 2018-2020 som antagits av styrelsen för kommunala Linde Stadshus AB - moderbolag till Upplev Linde AB. Läs mer på lindekultur.se >>

Höjda hyror i Stripa gruvmiljö väcker reaktioner

Besök Linde AB höjer hyrorna för hyresgästerna i Stripa Gruvmiljö för att bli ekonomiskt lönsamt. Det är ett beslut som väckt många reaktioner: Sven Erik Larsson (M) har skrivit en interpellation, Mats Lagerman (LPo) har skrivit ett medborgarförslag och Inger Griberg (MP) har kommenterat detta. Läs mer på lindekultur.se >>

Fler reaktioner på hyrorna i Stripa gruvmiljö 

Stipasmederna undrar på sin Facebook-sida och Gunilla Lagneryd i Guldsmedshyttan skriver insändare till lindekultur.se om Stripa gruvmiljö. Att Besök Linde AB höjer hyrorna för hyresgästerna väcker många reaktioner. Läs mer på lindekultur.se >>

Kommunalrådets svar på frågor om Stripa gruvmiljö 

På måndag kommer Agneta Nilsdotter (MP) och Sven Erik Larsson( M) att få svar på sina frågor om Stripa gruvområde - men redan nu finns svaren från kommunalrådet Irja Gustavsson (S) att läsa i en tilläggskallelse till kommunfullmäkrige. Läs mer på lindekultur.se >>

Reaktioner på kommunalrådets svar om Stripa gruvmiljö 

Smyckesmederna Kajsa och Johnny Karlsson (Karlssons Kulturverkstad) i Stripa liksom en insändare som önskar vara anonym har reagerat på kommunalrådet Irja Gustavssons svar på frågor om Stripa gruvmiljö som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Läs mer på lindekultur.se >>

Flera nyheter i Stripa gruvmiljö i sommar

Tisdag 26 juni öppnas Stripa Gruvmiljö för sommaren 2018. Och Besök Linde AB - som driver gruvmiljön - presenterar flera nyheter för besökarna - exempelvis Stripa-magasinet med försäljning av begagnade varor, Stripa-shopen med försäljning av souvenirer samt nya cykel- och barnvisningar. Läs mer på lindekultur.se >>

Så vill Besök Linde AB utveckla Stripa gruvmiljö 

Kommunala bolaget Besök Linde AB - som har huvudansvaret över Stripa Gruvmiljö gällande marknadsföring, utveckling av platsens varumärke och verksamheten i området - har nu lagt fast en utvecklingsplan för 2018-2028 - ”Vision, mål och planering för Stripa Gruvmiljö”. Läs mer på lindekultur.se >>

..................................

2019:

Ingen Folkmusikfest i Stripa gruvmiljö sommaren 2019 

”Det blir ingen Folkmusikfest i Stripa Gruvmiljö sommaren 2019”, meddelar Bergslagernas Spelmansgille: ”Ändrade omständigheter och förutsättningar gör nu att vi inte arrangerar Folkmusikfesten kommande sommar”. Läs mer på lindekultur.se >>

Stripa gruvmiljö får ny hyresvärd 

Från och med 1 april tar FALAB (Fastigheter i Linde AB) över rollen som hyresvärd vid Stripa gruvmiljö från Besök Linde AB. Bakgrunden till beslutet är den diskussion som pågått kring hyresnivåer och nyttjande av lokaler på området. ”Det är vår förhoppning att de åtgärder som vi nu vidtar och den färdriktning vi valt, bidrar till att klargöra kommunens roll i en fortsatt utveckling av Stripa som attraktivt besöksmål, och att olika intressenter och företag väljer ett fortsatt engagemang på området”, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson. Läs mer på lindekultur.se >>

Besök Linde AB lämnar Stripa gruvmiljö 

Styrelsen för kommunala bolaget Besök Linde AB beslutade 28 augusti att på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar, stänga besökscentrat samt lämna lokalerna i Stripa gruvmiljö. Läs mer på lindekultur.se >>

Spökvandringen sista evenemanget i Stripa för Besök Linde AB 

”Vi lämnar området 30 november och har efter det datumet inga planer. Spökvandringarna 2 november blir därmed våra sista evenemang i Stripa”, meddelar Åsa Jönsson-Carlsson - VD på kommunala bolaget Besök Linde AB. Läs mer på lindekultur.se >>

..................................

2020:

Bergslagspraliner i Stripa gruvmiljö läggs ned 

Stripa gruvmiljö i Guldsmedshyttan förlorar ännu en hyresgäst när Bergslagspraliner läggs ned efter sommaren. "Vi har med stor sorg men också klokskap beslutat oss för all lägga ner vårt företag", meddelar Ywonne Lindberg och Gunilla Borensjö på företagets Facebook-sida. Läs mer på lindekultur.se >>

..................................

Stripa gruvmiljö som pedagogiskt projekt

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter