Gå direkt till innehåll
Foto: Eveline de Bruin
Foto: Eveline de Bruin

Nyhet -

Workshop in KSLA, 15 January: Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden

Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden: Can evidence turn SDG conflicts to synergies?

The synergies and conflicts at the intersection of Sustainable Development Goals (SDGs) with respect to climate, water, energy and biodiversity will be used to explore how Environmental Monitoring and Assessment (EMA) can more fully support Agenda 2030. 

Work on this during the past year in three regional settings: Sweden, Ethiopia and Chile will be reported at the workshop. Specific questions are how EMA currently supports governance, and the possibilities for developing EMA to contribute more to governance by working with all three dimensions of the sustainable development goals: environment, economy and society.

This workshop will explore the potential of EMA to navigate the nexus of SDG issues surrounding forests as a source of intensified biomass production in future bioeconomies. 

Time: Wednesday, 15 January 2020, from 9.30 am until 3 pm

Venue: KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm, Sweden

More information & registration

Link to streaming

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm