Gå direkt till innehåll
Digitaliserad körkortsutbildning och bättre trafikundervisning i skolorna vill KAK se.
Digitaliserad körkortsutbildning och bättre trafikundervisning i skolorna vill KAK se.

Pressmeddelande -

KAK vill att politikerna tar nya grepp kring trafiksäkerhetsutbildningen

Nyligen skickade Kungliga Automobil Klubben (KAK) en skrivelse till trafikutskottet där frågan om trafiksäkerhetsutbildning med fokus på barn och unga lyftes. Här behöver nya grepp tas.

- Det svenska arbetet för bättre trafiksäkerhet har höga ambitioner. Nollvisionen om att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken är möjlig att uppnå. Etappmålet som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till 220 år 2020 uppnåddes faktiskt. Men ska nollvisionen få genomslag fullt ut måste mer göras, säger Anders Ydstedt, ordförande för KAK:s expertråd.

Nya sätt att transportera sig kommer hela tiden genom innovationer. Nya grupper ges möjlighet att nyttja friheten att resa. Ett exempel på nya mobilitetslösningar är förekomsten av delade elsparkcyklar som blivit ett allt vanligare inslag i gatubilden i de större städerna. Olyckorna kopplade till dessa fordon har också ökat, inte minst då personer med låga trafikkunskaper använder sig av dem.

Ett annat exempel är så kallade A-traktorer. Dessa fordon har stor betydelse för många ungdomar i Sverige. Samtidigt ser vi fler olyckor där A-traktorer är inblandade. Även här måste trafikkunskaperna öka.

- Mot bakgrund av detta föreslår KAK utbildningsinsatser görs för att höja den allmänna kunskapsnivån när det gäller trafiksäkerhet. Det är inte minst viktigt att insatserna riktas mot barn och unga, förklarar Anders Ydstedt.

KAK föreslår:

  • Säkerställ att trafikutbildning sker i skolorna. Enligt en rapport från KAK 2014 är trafikundervisningen i skolorna undermålig. Det finns ingen nationell statistik över hur det faktiskt ser ut, då det inte finns några tydliga kunskapsmål i läroplanen att följa upp. Nya arbetssätt måste till där körskolorna med fördel kan involveras som en viktig aktör på området då lärarna kanske inte har den rätta kompetensen i dagsläget.
  • Nya grepp kring körkortsutbildningen. Nya möjligheter till att digitalisera delar av körkortsutbildningen måste till. Under pandemins alla restriktioner infördes möjligheten att delta i introduktionsutbildning för körkort på distans. Denna möjlighet har nu tagits bort. Detta rimmar dåligt med ambitionen om att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Sverige borde snabba på digitaliseringen och inte tvärtom.

Ta del av hela skrivelsen här.

Ta del av hela KAK:s rapport kring trafikundervisningen här.

Presskontakt:

Kalle Bäck, kalle.back@kak.se

Ämnen

Kategorier


KAK, grundad 1903, en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. KAK ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. KAK organiseras inom ramen för Svenska Bilsportförbundet och Riksidrottsförbundets regelverk. Kansliet är placerat på Kungliga Djurgården. Info@kak.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt KAK Kansli, Stockholm 08-678 00 55

Kungliga Automobil Klubben (KAK)

KAK, grundad 1903, en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. KAK ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. KAK organiseras inom ramen för Svenska Bilsportförbundet och Riksidrottsförbundets regelverk. Kansliet är placerat på Kungliga Djurgården. kontakt@kak.se

Kungliga Automobil Klubben

Rosendalsvägen 9
11521 STOCKHOLM
SVERIGE