Gå direkt till innehåll
Vilken betydelse har kunders upplevelser i styrelsers strategiarbete?
Vilken betydelse har kunders upplevelser i styrelsers strategiarbete?

Nyhet -

StyrelseAkademien och Svenskt Kvalitetsindex undersöker: Reagerar din styrelse på förändringar i kundbeteenden?

Vi lever i envärld som präglas av osäker och snabb förändring, där kunders behov och förändrade beteenden skapar nya utmaningar för beslutsfattare. Tillsammans med StyrelseAkademien undersöker därför Svenskt Kvalitetsindex vilken betydelse kunders upplevelser har i styrelsers strategiarbete. Vi söker svar från alla typer av branscher och organisationer. 

Frågor vi vill ha svar på:

  • Utvecklar styrelser strategier när kunder ändrar beteenden?
  • Driver kundupplevelser strategiskt beslutsfattande?
  • Vilken effekt har strategiska beslut på kunders upplevelser?

Är du ordförande eller ledamot i en eller flera styrelser? Kontakta Jacob Hallencreutz för att delta i undersökningen.

Undersökningen genomförs parallellt i Sverige och Finland. Agerar styrelser i Sverige annorlunda än i Finland? Undersökningen ger möjlighet att jämföra.

Undersökningen utförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som är en del av EPSI Rating Group, ett ledande oberoende forskningsföretag inom kundnöjdhet i Europa.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Hallencreutz

Jacob Hallencreutz

VD EPSI Rating 070-522 55 59

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum