Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vem ska jobba i vården i framtiden?

I årets nationella medarbetarstudie, SKI Medarbetare, bestående av närmare 5000 intervjuer så kom det fram att arbetsglädjen sjunkit dramatiskt (från 70 till 63). Under ett seminarium i Almedalen belystes också särskilt situationen inom vård och omsorg från både ett medarbetare och patient perspektiv. En fråga som belystes var "Vem ska jobba i vården i framtiden?"

Anledningen till just den frågeställning är att det i SKI Medarbetare noterades att anställda i vården som är under 40 år är betydligt mer missnöjda än medarbetarna över 40 år. De yngre anser i
mindre utsträckning att man hinner med arbetet på ordinarie arbetstid, att det finns en balans mellan fritid arbete, stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning, samt att ens kompetens tillvaratas. Dessa medarbetare ger också mycket pessimistiska betyg på huruvida man ser sig själv på arbetsplatsen om två år.

Frågan, "vem ska jobba i vården i framtiden" är något som verkligen måste tas på allvar från samtliga intressenter inom vården. Skillnaden mellan privat och offentlig vård också mycket liten i just den här frågan.

Svenskt Kvalitetsindex kommer löpande under hösten att presentera mer resultat från årets nationella medarbetarstudie. Önskar mer information om vård och omsorg eller andra näringsgrenar, kontakta SKI.

 

Ämnen

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum