Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om kundklagomål

FLER ÄN EN AV TIO KUNDER KLAGAR PÅ SINA LEVERANTÖRER
Närmare 12 procent av alla privatkonsumenter har klagat på sin leverantör. Detta ligger i linje med noteringen 2012. Samtidigt är det tydligt att andelen som haft anledning att klaga men inte tyckt det varit mödan värt ligger har ökat och ligger nu på närmare 6 procent. Andelen klagande företagskunder är högre vilket också är normalfallet.

TELEKOMBOLAGEN TOPPAR ANDELEN KLAGANDE KUNDER
Precis som tidigare år så toppar klagomålsligan av områden inom telekomsektorn. Detta är inte så konstigt eftersom telekommunikation blivit så naturlig del av våra liv och att användningsgraden ökat markant. Telekombolagen måste dock öka sina ansträngningar för att lösa kundklagomålen. Idag är det i genomsnitt 30 procent av klagomålen som kunderna upplever ännu inte blivit lösta.

KLAGOMÅLSHANTERINGEN ÄR ETT SORGLIGT KAPITEL
De som klagat till sina leverantörer får helt klart inte den hanteringen de förtjänar. För 2013 noteras ett betyg totalt sett på 51 (på en 0-100 skala) vilket är en rekordlåg nivå. Det kan sättas i relation till att ett betyg under 60 kan betraktas som ”icke-godkänt”. Detta är beklagligt eftersom vi vet att med en bra klagomålshantering så kan man få mycket nöja och lojala kunder på sikt. Variationen mellan aktörer i samma bransch kan dock variera kraftigt.


Ämnen

Taggar


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598