Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om tandvård 2017

Vi älskar våra tandläkare

- Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden som SKI undersöker, även jämfört med branscher som energi, bank och telekom, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex. Även om nöjdheten totalt sett inom tandvård minskar något i år, vilket spåras till att Folktandvården får lägre betyg än tidigare år, så är det inte någon annan bransch som slår tandvården på fingrarna.

Sett över tid så har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu. – Trots att folktandvården får något sämre betyg än vid förra mätningens så ska man ha med sig att betyget man får är riktigt bra, säger Johan Parmler.

Varför kommer privat tandvård så bra ut?

När det gäller resultatet av besöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen får både folktandvården och privat tandvård höga betyg. - Där privat tandvård verkligen sticker ut och det som gör deras kunder särskilt nöjda är sådant som faller inom service, dvs tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Intervjuerna har genomförts via telefon under februari 2017 av EVRY. Personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument och PARAD. Totalt har 606intervjuer genomförts och svarsfrekvensen uppskattas till 60 procent.

För mer information kontakta Elina Jacobsson, 0730-20 31 76, elina.jacobsson@kvalitetsindex.se

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum