Gå direkt till innehåll

Ämnen: Data, Telekom, IT

SKI Kundnöjdhet Elhandel för privatpersoner 2017. Kundnöjdhetsindex 0-100. Företag med under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar, betyg över 75 visar en stark relation mellan företag och kund.

Samhällsengagemang och miljötänk ger nöjdare kunder i energibranschen

2017 – året då elcykeln är årets julklapp och försäljningen av elbilar börjar ta fart – visar på breda uppgångar i kundnöjdhet för energibranschen i stort. Både de större och mindre aktörerna har nöjdare kunder jämfört med fjolåret. De aktörerna som kommer väl ut har lyckats att etablera en känsla av omtanke för kund, samhälle och förmedlar ett genuint engagemang för en hållbar framtid.

Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

-       Branschen får även i år kraftigt underbetyg vad gäller klagomål. Närmare 20 procent upplever att klagomålet inte blivit löst eller avklarat, trots att flertalet kontakter med leverantörer gjorts.
-          När det gäller klagomål så är det tydligt att antingen så löser leverantören det på en gång eller inte alls. Detta ställer höga krav på den som tar emot klagomål och hanteringen.

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum