Gå direkt till innehåll
Färre könsstereotyper i svenska läromedel

Pressmeddelande -

Färre könsstereotyper i svenska läromedel

Det förekommer betydligt färre könsstereotyper i svenska läromedel jämfört med i andra länder, det fastslår rapporten Changing texts som forskare på Cambridge Assessment har tagit fram på uppdrag av Läromedelsförfattarna.

– Läromedel når många barn och unga som ännu inte hittat sin plats i samhället. Att de innehåller en nyanserad bild av kön och identitet är naturligtvis viktigt, och det gläder mig att Sverige ligger i framkant, säger Frida Engman, förbundsdirektör Läromedelsförfattarna.

En anledning till att det förekommer färre könsstereotyper är att det i Sverige har forskats mycket på sociokulturell analys av läroboksinnehåll, vilket har lett till positiva reformer, enligt rapporten Changing texts. Däremot saknas forskning om läromedels roll i undervisningen.

– Läroböcker har varit en viktig del av högkvalitativ utbildning i högpresterande system under så lång tid att de ofta tas för givna. Vår forskning är en påminnelse om hur viktiga de är och hur de ackumulerade kvalitetskriterierna bör tas med i framtagandet av digitala material, säger Tim Oates, en av författarna till rapporten.

Sveriges position har försämrats
Sverige har historiskt sett haft en stark position inom läromedelsforskning, men reformerna inom utbildningsväsendet under 1990-talet samt tillbakadragandet av den statliga översynen av läromedel har lett till att positionen har försämrats.

– Tillgången till läromedel är redan bristande i Sverige, och om vi inte vet vilken roll läromedel spelar i undervisningen, då finns det en risk att läromedel prioriteras bort i ännu högre utsträckning. Om Sverige vill vara en kunskapsnation måste vi prioritera rätt. Vi har de senaste två åren sett ett ökat intresse för läromedel på såväl politisk som samhällsnivå. Vi hoppas att det kan bidra till att läromedel återigen blir ett område det forskas mycket på, säger Frida Engman.

Bjuder in till rapportsläpp
Idag publicerar Läromedelsförfattarna en svensk sammanfattning av den del av rapporten Changing texts – an international review of research on textbooks and related materials (2021) som fokuserar på den svenska kontexten. Rapporten har tagits fram av forskare på Cambrigde Assessment, som gjorde uppdraget pro bono.

Klockan 9.00 den 4 maj bjuder Läromedelsförfattarna in till ett digitalt rapportsläpp tillsammans med Tim Oates, en av författarna till rapporten. Klicka här för att anmäla dig.

Läs den svenska sammanfattningen här: Changing texts - en sammanfattning

Ämnen


Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Kontakter

Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikations- och påverkansansvarig 070-440 03 24
Frida Engman

Frida Engman

Presskontakt Förbundsdirektör

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige