Gå direkt till innehåll
Gustav Fridolin föreslår att skollagen ska garantera elever rätt till läromedel.
Gustav Fridolin föreslår att skollagen ska garantera elever rätt till läromedel.

Pressmeddelande -

Skollagen ska säkra elevers rätt till läromedel

Elever bör i skollagen garanteras rätt till läromedel och läroplanen bör ställa krav på att rektorer ger lärare förutsättningar att välja läromedel. Det lyfter Gustav Fridolin i det förslag som utredningen om statens roll gällande läromedel idag lämnat över till Anna Ekström.

– Vi välkomnar utredningens förslag och hoppas att politiker från alla partier tar sitt ansvar och gör det till verklighet. Det behövs en särskild skrivning i skollagen som säkrar alla elevers rätt till läromedel, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Utredningen nämner även bland annat att det behöver föras officiell statistik av läromedelsinköp, samt att lärare ska ges tydligt mandat i valet av läromedel. Förslagen ligger till stor del i linje med de krav Läromedelsförfattarna ställt i sin kampanj Rätten till läromedel.

­– Det är glädjande att utredningen lyssnat på såväl lärare som elever och de har många viktiga punkter i sitt förslag. Prislappen för förslagen är också väldigt låg jämfört med många andra reformförslag i skolan så de borde vara lätta att genomföra. Målet är dock inte nått förrän alla elever har läromedel av hög kvalitet i sina händer. Idag tar vi ett steg i rätt riktning, men vi är långt ifrån klara, säger Per Kornhall.

Per Kornhall hade hoppats på tydligare förslag gällande finansieringen, då många skolor och lärare inte upplever sig ha råd att köpa in läromedel idag.

– Det måste finnas en styrning av läromedelsinköp, annars finns risken att pengarna läggs på annat. Läromedel ska inte kunna bortprioriteras, säger Per Kornhall.

För mer information:

Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna, 070-499 88 80, per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Om utredningen (Dir. 2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel):

Den 28 november 2019 tillsatte regeringen en statlig utredning som fick i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken, samt att föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola. Utredningens förslag gällande stärkta skolbibliotek överlämnades till utbildningsministern den 19 januari 2021.

Detta föreslår utredningen i korthet:

  1. Skollagen bör definiera vad läromedel är och garantera elever rätt till läromedel inklusive läroböcker.
  2. Lärares rätt och möjlighet att välja läromedel ska stärkas.
  3. Staten behöver stödja produktion av vissa läromedel.
  4. Användning av läromedel ska vara en del av alla lärarutbildningar.
  5. Det bör inrättas en läromedelsnämnd ledd av Skolverkets generaldirektör.
  6. Insamling av officiell statistik av läromedelsinköp.

Ämnen


Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Kontakter

Per Kornhall

Per Kornhall

Presskontakt Ordförande 070-499 88 80
Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikations- och påverkansansvarig 070-440 03 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige