Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel

Var femte lärare uppger att de inte kan köpa in de läromedel de behöver till undervisningen. Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna, båda lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer. Rapporten pekar också på stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av läromedel.

– Det är alarmerande att tillgången till läromedel är så bristfällig. Bra och uppdaterade läromedel är avgörande för elevers möjlighet att ta till sig kunskap, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Var femte lärare, 18 procent, svarar att de inte kan köpa in ens de allra nödvändigaste läromedlen. Sex av tio lärare, 62 procent, svarar att de bara kan köpa in de nödvändigaste läromedlen. Endast 14 procent av lärarna svarar att de kan köpa in alla läromedel de behöver.

– De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig enormt mellan olika skolor, vilket direkt drabbar elevernas lärande. Att inte investera i läromedel är att tumma på elevernas utbildning, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Enligt undersökningen råder det stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av läromedel. Var femte skola, 21 procent, lägger mindre än 400 kronor per elev och läsår på läromedel. Samtidigt lägger en dryg fjärdedel, 27 procent, mer än 1000 kronor på varje elevs läromedel.

– Regeringen måste skärpa skollagen genom att slå fast rätten till läromedel. En procentsats av elevpengen bör även öronmärkas för inköp av läromedel, säger Per Kornhall.

Läs hela rapporten här

För mer information:

Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna, 070-499 88 80, per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Embla Jernstig, kommunikatör, Läromedelsförfattarna, 070-440 03 24, embla.jernstig@laromedelsforfattarna.se

Så gjordes rapporten

Rapporten har tagits fram av Läromedelsförfattarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och SVEA. 592 lärare och 517 rektorer svarade på frågor om tillgången till läromedel. Frågorna till lärarna ställdes i en webbenkät under mars 2020 bland medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Frågorna till rektorerna ställdes i form av telefonintervjuer under mars, april och maj 2020 av Exquiro Market Research.

Kan ni på er skola köpa in de läromedel ni tycker behövs till undervisningen?

Svarande: 536 lärare

Vi kan köpa in allt vi behöver: 14 procent

Vi kan köpa in det nödvändigaste: 63 procent

Vi kan inte köpa in det nödvändigaste: 18 procent

Vi kan inte köpa in någonting alls: 5 procent

I kronor räknat, hur mycket har er skola använt till läromedelsinköp det senaste läsåret?

Svarande: 334 rektorer

Mindre än 400 kronor: 21 procent

400–599 kronor: 24 procent

600–799 kronor: 16 procent

800–999 kronor: 10 procent

1 000–1 499 kronor: 19 procent

1 500 kronor eller mer: 8 procent

Ämnen


Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Presskontakt

Per Kornhall

Per Kornhall

Presskontakt Ordförande
Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige