Gå direkt till innehåll
Tillgången till läromedel skiljer sig åt mellan olika klassrum.
Tillgången till läromedel skiljer sig åt mellan olika klassrum.

Pressmeddelande -

Elevers familjeekonomi påverkar tillgången till läromedel i skolan

Tre av tio elever med upplevd familjeekonomi under medel får inte de läromedel de behöver i skolan, vilket gör att de får svårt att hänga med i undervisningen. Det visar en färsk undersökning av Läromedelsförfattarna. Resultatet visar på stora skillnader mellan elever med upplevd familjeekonomi över respektive under medel.

– Att elevers familjeekonomi påverkar huruvida de har läromedel i skolan eller inte är extremt oroväckande. Det är ett svek mot eleverna, säger Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna.

Enligt undersökningen får elever som upplever att de har det bra ekonomiskt ställt läromedel i större utsträckning än elever som upplever att de har det sämre ställt. 64 % av eleverna med upplevd familjeekonomi över medel får läromedel i alla ämnen och majoriteten av dem tycker att det är tillräckligt. För eleverna med upplevd familjeekonomi under medel ser det annorlunda ut. Färre än hälften får läromedel i alla ämnen, och endast 69 % tycker att det är tillräckligt.

– Regeringen måste skärpa skollagen genom att slå fast rätten till läromedel, annars kommer skolan aldrig bli likvärdig. Bra läromedel är avgörande för elevers möjlighet att ta till sig kunskap, säger Per Kornhall.

Undersökningen visar att 9 av 10 elever tycker att läromedel är viktiga, men avsaknaden av läromedel påverkar dem i olika utsträckning. 3 av 10 elever med upplevd familjeekonomi under medel får svårare att hänga med i klassrummet om de inte har läromedel, vilket endast 1 av 10 elever med upplevd familjeekonomi över medel upplever.

– Vi vet sedan tidigare att lärare inte kan köpa in de läromedel de behöver, och det är klart att det drabbar eleverna. Att den grupp som är i störst behov av läromedel är den som får det i lägst utsträckning är under all kritik, säger Per Kornhall.

Så genomfördes undersökningen:

Utförd av: Ungdomsbarometern
På uppdrag av: Läromedelsförfattarna
Intervjumetod: Onlineundersökning
Målgrupp: Högstadieelever och gymnasieelever (15–21 år)
Fältperiod: 9:e–26:e december 2020
Antal respondenter: 1011 st.

Resultaten har viktats utifrån kön och ålder för att spegla Sveriges ungdomar utifrån dessa parametrar.

Elevers syn på läromedel – resultat från undersökningen

Ämnen


Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur. Vi för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter.

Kontakter

Per Kornhall

Per Kornhall

Presskontakt Ordförande 070-499 88 80
Embla Jernstig

Embla Jernstig

Presskontakt Kommunikations- och påverkansansvarig 070-440 03 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Läromedelsförfattarna!

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för alla författare av läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
11121 Stockholm
Sverige