Gå direkt till innehåll
Idag införs ytterligare lättnader i restriktionerna

Pressmeddelande -

Idag införs ytterligare lättnader i restriktionerna

Från och med idag, den 1 juli 2021, införs höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Lokaler får hyras ut för privata sammankomster till max 50 personer. Men, trots att lättnader införs är det viktigt att komma ihåg att många restriktioner kvarstår och ska fortsätta följas. Länsstyrelserna har enligt den tillfälliga covid-19-lagen i uppdrag att kontrollera att lagen följs.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Från och med idag höjs deltagartaken ytterligare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang samt demonstrationer. I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis för fester, höjs max antal tillåtna deltagare till 50 personer. Anpassningarna i restriktionerna innebär även att mässor får särskilda regler.

Trots att lättnader införs för vissa verksamheter är det viktigt att komma ihåg att många av de tidigare beslutade begränsningarna i covid-19-lagen kvarstår och ska följas så länge de gäller. Även om deltagartaken höjs måste den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsatt vidta en rad ytterligare åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen. Pandemin är inte över och länsstyrelserna kommer fortsatt att aktivt bedriva tillsyn för att säkerställa att verksamhetsutövare följer och vidtar samtliga åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen.

Förvirring kring vilka verksamheter lättnaderna omfattar

  Inför de aviserade förändringarna i restriktionerna har länsstyrelserna fått en strid ström av frågor från verksamhetsutövare om vilka verksamheter och typer av sammankomster som omfattas av de aviserade lättnaderna.

  - Frågorna har bland annat handlat om huruvida den som bedriver en handelsplats fortsatt ska beräkna maxantal för sina lokaler. Det ska de givetvis göra då den begränsningen fortsatt gäller efter 1 juli, säger Andreas Ekberg, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

   För att tydliggöra vad som gäller för olika verksamheter har länsstyrelserna uppdaterat sin webbplats. Besök länsstyrelsernas webbplats för att ta del av vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

   >Om länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

   Om uppdraget

   Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

   Ämnen

   Kategorier


   Om Länsstyrelsen
   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   Presskontakt

   Lotta Larson

   Lotta Larson

   Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

   Relaterat innehåll

   Om Länsstyrelsen i Dalarna

   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

   I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

   Länsstyrelsen i Dalarnas län
   Åsgatan 38
   791 84 Falun
   Sverige