Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Nu kan äntligen fler gå på olika evenemang och delta i motionslopp då deltagartaken höjts för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men trots lättnader kvarstår många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen, vilket har skapat en del förvirring kring vad som gäller för olika verksamheter. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 26.

En vecka har gått sedan steg 2 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Förändringarna som trädde ikraft 1 juli innebär höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för uthyrning av lokaler för privata sammankomster. I samband med detta infördes även särskilda regler för mässor som innebär att den som arrangerar en mässa ska vidta en rad åtgärder för att säkerställa att mässan kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Reglerna för mässor är i nu stort sätt lika som de för loppisar och marknader.

I samband med förändringarna i restriktionerna ser länsstyrelserna att en viss förvirring har uppstått bland verksamhetsutövare kring vilka begränsningar som råder för olika typer av verksamheter och sammankomster. I likhet med föregående vecka har länsstyrelserna fått rapporter om att en del verksamhetsutövare som bedriver handelsplatser uppfattat att maxantalet för butiker tagits bort, vilket inte stämmer. De åtgärder handelsplatser ska vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen gäller fortsatt även efter den 1 juli. Det har inte införts några lättnader för dessa verksamheter.

- För att tydliggöra vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen, även kallat pandemilagen, har länsstyrelserna uppdaterat sin webbplats samt genomfört ett antal kommunikationsinsatser riktade till olika verksamheter som handelsplatser och arrangörer av evenemang. De som är osäkra på vad som gäller nu efter den 1 juli är varmt välkomna att kontakta länsstyrelsen i sitt län för vägledning, säger Adina Grälls, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Besök länsstyrelsernas webbplats för mer information om vilka verksamheter och typer av sammankomster som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 26.

För mer information, kontakta Adina Grälls, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 04 91.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.


Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige