Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Över häften av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots lättnader kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 25.

Från och med den 1 juli införs ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär att fler kan delta på bland annat kulturevenemang. Fler tillåts också att delta i demonstrationer, vid motionslopp och liknande idrottstävlingar. Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler införs även för mässor.

- Trots att flera lättnader införs kvarstår många av de tidigare beslutade restriktionerna. Det är viktigt att komma ihåg att även om deltagartaken höjs från och med den 1 juli, måste arrangörer säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett sådant sätt att trängsel undviks och vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen. De restriktioner som finns ska följas så länge de gäller och länsstyrelserna bedriver aktiv tillsyn av evenemang för att säkerställa efterlevnaden, säger Andreas Ekberg, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Insatser inför midsommar gav effekt

Inför midsommar genomförde länsstyrelserna omfattande kommunikationsinsatser och riktade informationsutskick både regionalt och nationellt. Ett proaktivt tillsynsarbete har löpt under våren där länsstyrelserna kontaktat arrangörer som vanligtvis anordnar midsommarfiranden och informerat om vilka krav på åtgärder som ställs för att arrangera en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

- Vi kan konstatera att informationen har nått ut och att man följt vår vägledning och det känns självklart väldigt bra. Genom att länsstyrelserna, i ett tidigt skede, kontaktade arrangörer och hembygdsföreningar som anordnar midsommarfiranden och förde en dialog kring hur firandet kunde genomföras smittsäkert var det många som valde att ställa in och satsa på nästa år istället, avslutar Andreas Ekberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 25.

För mer information, kontakta Andreas Ekberg, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 05 40.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige