Gå direkt till innehåll
Nätverket Låt Parken Leva har besökt bygget för att få svar från förvaltningen om projektet Järva begravningsplats.
Nätverket Låt Parken Leva har besökt bygget för att få svar från förvaltningen om projektet Järva begravningsplats.

Blogginlägg -

Kräv korrekt underlag, fullmäktige!

Öppet brev
till kommunfullmäktiges ledamöter

Hej!

På sammanträdet den 11 mars 2024 ska fullmäktige behandla ”Reviderat genomförandebeslut – Utbyggnad av Järva begravningsplats etapp 1” – projektet som Stadsrevisionen nyligen riktade mycket allvarlig kritik mot, bland annat för Kyrkogårdsnämndens bristfälliga beslutsunderlag.

Det aktuella tjänsteutlåtandet visar varför, fullt med vilseledande fel som det är:

”Projektets mål och syfte”

Nej, bristen på kistgravar i nordvästra Stockholm är inte akut. Från och med i år finns 1400 muslimska gravplatser att anvisa på Råcksta begravningsplats, vilket täcker behovet i tio år. Att förvaltningen påstår motsatsen betyder att den saknar koll på sin egen verksamhet, eller vill ge politiken en falsk bild av projektets brådska.

Vem bär ansvaret för att så grova fel släpps fram i ett beslutsunderlag till fullmäktige?

”Åtgärder”

Nej, begravningsplatsen och dess reningsdammar kommer inte att ”fungera som recipient och ta emot, processa yt-, dag- och dränvatten från Tensta” och dagvattentunneln. Dammarna kommer inte heller att ”medverka till bättre påfyllnad av Igelbäcken”, utom under högvatten när Igelbäcken svämmar över.

Alltså rena fantasier i ett beslutsunderlag till fullmäktige ...

”Förseningar”

Nej, byggstarten kan inte ha planerats till sommaren 2019, eftersom upphandlingen av första entreprenaden gjordes under hösten. Överklagandet av förvaltningens upphandling stoppade bygget under 2020, totalt ett år, och det är det enda överklagande som försenat projektet. Järvabornas demokratiska rätt att försöka få reservatstillståndet prövat påverkade däremot inte bygget en enda minut. Förvaltningens antydningar om detta är ett självömkande försök att skylla på någon annan.

Järvaborna blev dock tacksamma över att under pandemin 2020 kunna njuta av ett extra år i en underbar park, innan tusentals träd fälldes i den första entreprenaden.

”Översikt över kostnadsökningar”

Nej, tjänsteutlåtandets mest centrala avsnitt ger ingen översikt, utan bekräftar revisorernas slutsats att ”de beslutsunderlag som gått till kyrkogårdsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte är tillräckligt tydliga och transparanta gällande investeringsbudgeten”.

I det första stycket framgår att förvaltningen räknat fel på 40 mnkr, tvingats till ändringar och tillägg för 49 mnkr samt oförutsedda kostnader på 10 mnkr. Denna redovisning motsägs i nästa stycke där förvaltningen skyller allt på inflationen. Man hänvisar till en egen hemlig ”särskild genomlysning” som föga förvånande visar att kostnadsökningarna har externa orsaker, nämligen ”den kraftigt ökande inflationen och det dramatiskt ökade byggprisindexet” (två ord för samma fenomen).

Sedan inriktningsbeslutet togs har den beräknade kostnaden per gravplats i Järva mer än tiodubblats. Inga kalkyler signerade kyrkogårdsförvaltningen har hållit hittills. Nu behövs en extern granskning som kan ge fullmäktige och stockholmarna ett pålitligt underlag.

”Projektet bidrar till uppfyllande av KF-mål”

Nej, det gör projektet inte.

  • En konfliktskapande begravningsplats bidrar inte till Ett Stockholm som håller samman.
  • En diskriminerande exploatering som offrar den gröna närmiljön i ett särskilt utsatt område bidrar inte till En rättvis klimatomställning.
  • Ett prestigeprojekt med ekonomiska skygglappar på den dyraste platsen, som förstör befintliga värden och binder upp extrema driftkostnader för ett fåtal bidrar inte till Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi.

Vill fullmäktige verkligen belöna kyrkogårdsnämnden med 108 miljoner kronor för dess bristande projektstyrning i Järva?

Ett reviderat investeringsbeslut kan inte grundas på floskler, stadsledningskontorets förmaningar och kyrkogårdsnämndens försäkringar. Det gick inte bra förra gången, och det kommer inte att gå bra denna gång heller. Fullmäktige behöver korrekta fakta och verklighetsgrundade bedömningar, och det kan inte kyrkogårdsförvaltningen leverera.

  • Uppgiften i utlåtandet om Råcksta begravningsplats måste rättas
  • Järva begravningsplats brådskar inte
  • Det finns tid att studera alternativ
  • Ingenting talar för att kyrkogårdsnämnden plötsligt har fått kontroll över projektet och dess ekonomi
  • Det behövs en extern granskning

Vänliga hälsningar
Låt Parken Leva

Lokalt förankrat nätverk för hållbar utveckling

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige