Gå direkt till innehåll
Kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla på Järvafältet. Här gör kvalificerade konsulter täta kontroller och planerar kameraövervakning.
Kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla på Järvafältet. Här gör kvalificerade konsulter täta kontroller och planerar kameraövervakning.

Pressmeddelande -

Dyra konsulter bevakar anslagstavla

Kyrkogårdsförvaltningen anlitar konsultföretaget Hifab för att projektleda Järva begravningsplats. Men stora summor har även gått till besiktningar, kontroller och bevakning på Järva, särskilt av kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla.

”Platsbesök, fotograferar klotter på anslagstavlan”, ”kontrollerar om nytt klotter uppkommit på anslagstavlan”, ”klotteranmälan till polisen”, ”beställt klottersanering av klotterkonsulten” – detta är typiska anteckningar som Hifabs kvalificerade konsulter skickar med sina fakturor, där varje timme kostar 1075 kronor. ”Ut och besiktat av informationsskylten att den är klottersanerad. Fått information av Klotterkonsulten om tidpunkt och varför det ej gjorts tidigare” kostade till exempel 3,0 timmars arbete.

– Sedan det vanliga klottret på tavlan bytts ut mot budskap emot förstörelsen av Järva DiscGolfPark har kyrkogårdsförvaltningen fått väldigt bråttom att tvätta bort det, säger Björn Erdal från nätverket Låt Parken Leva. Men det är konstigt att de anlitar dyra konsulter för att ringa polisen, fixa bomnyckel till klotterbilen och sådana triviala saker. Trafikkontoret har ju en naturvårdsvakt som kör förbi där – varje dag – han borde kunna inspektera tavlan och beställa klottersanering om det behövs.

Sammanlagt 6 konsulter på Hifab har varit engagerade i inspektionerna. Hifab har också använt 10 timmar för att undersöka om anslagstavlan kan kameraövervakas.

– Denna tavla måste vara stadens i särklass dyraste, minst använda och hårdast bevakade, konstaterar Björn Erdal.

”Motståndsrörelsen”

Men det är inte bara tavlan som bevakas. Hifabs konsulter har även ”fotat hur discgolfen ser ut idag med korgar och liknande” och gjort en omfattande inventering av Låt Parken Levas adopterade träd.

– Det är ju roligt att de är intresserade av stödet för parken och våra över tusen adopterade träd, men de kunde sparat 20 timmar genom att fråga Låt Parken Leva direkt, säger Björn Erdal.

Hifabs intresse för Låt Parken Levas trädadoptioner, webbsidor och debattartiklar är dock inte välvilligt. Nätverket kallas internt för ”Motståndsrörelsen”. När stadens avtal med Järva DiscGolfPark gick ut i oktober 2019 skrev Kyrkogårdsförvaltningens projektledare till exploateringskontoret. Hen var upprörd för ”vi har inte sett några tecken på att discgolfen har gjort några ansatser till att börja plocka bort sina grejjer från etableringsområde 1” och uppmanar exploateringskontoret att snarast ”översända till Mats Löf en förnyad begäran om avetablering”. Vid samma tid ägnade Hifabs konsulter 83 timmar för att planera byggstängsel och byggskyltar kring parken – ”etableringsområde 1” enligt projektledaren.

– Årets rekordmånga besökare i parken tackar exploateringskontoret för att de inte körde iväg Järva DiscGolfPark som projektledaren begärde, säger Björn Erdal.

"Ny demokrati"

– Staden praktiserar en ny demokrati på Järva. Vi har bjudit ut ansvariga politiker i flera år, men istället för att prata med oss skickar de välbetalda konsulter för att spionera på parken och för att under nationaldagen på Rinkeby torg och under Järvaveckan marknadsföra ett projekt de själva har stora ekonomiska intressen i. När vi skriver till politikerna är det konsulternas svar vi får.

– Politikerna har abdikerat och konsulterna regerar, konstaterar Björn Erdal.

.

Kostnader kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla

 • Kostade 300 000 kronor att uppföra 2012.
 • Sedan 2019 har Hifab fakturerat cirka 100 000 kronor för bevakning och kontroll.
 • Utöver detta har drygt 60 000 kronor gått till 12 klottersaneringar.

Kostnader kommunikation

 • Sedan 2019 har Hifab fakturerat en halv miljon kronor för marknadsföring av projektet Järva begravningsplats, 
 • konsulterna skriver bland annat texter på stadens webbplats, tar fram förslag till byggskyltar, står i tält på Rinkeby torg och leder workshops med Stockholms stads kommunikatörer.

Hifab

 • Projektledningskonsulten Hifab upphandlades 2016 och har sedan dess fakturerat Stockholms kyrkogårdsförvaltning totalt 11,6 miljoner kronor för Järva begravningsplats, 
 • varav 4,5 miljoner sedan januari 2019.

Järva DiscGolfPark

 • Kombination av allmän landskapspark och idrottsanläggning i världsklass, 
 • anlagd från 1995 på Granholmstippen på Järvafältet. 
 • Gratis för Stockholms stad, finansieras av discgolfen.
 • Utsågs till Årets park 2017, Bästa Platsen på Järva 2018, Världens bästa discgolfbana 2020.

Placeringen av Järva begravningsplats

 • En ny begravningsplats i norra Stockholm planerades vid Hägerstalund fram till 2008.
 • Utan politiskt beslut flyttades planeringen till Järva DiscGolfPark i samband med en arkitekttävling 2010.
 • Första samrådet om planen hölls 2012.

”Öarna”

 • Det vinnande förslaget för Järva begravningsplats, ritat av danska arkitekten Kristine Jensen. 
 • Grundtanken i förslaget är att friluftsliv och begravning ska pågå sida vid sida. 
 • Marknadsförs som begravningsöar "i ett relativt orört landskap”. 
 • Innebär bland annat 3 kilometer ny bilväg med p-platser och byggnader i kulturreservatet.

”Fred”

 • Låt Parken Levas alternativa förslag till placering av begravningsplatsen på ren och plan mark bredvid discgolfparken. 
 • Kräver inga nya bilvägar.

Politikerbesök i Järva DiscGolfPark

 • 2016 oktober – Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd, på inbjudan av Tensta s-förening
 • 2017 oktober – Sus Andersson (MP), stadsdelsnämndsordförande, inbjuden till firandet av utnämningen till Årets Park. Sus Andersson har återkommit till Järva DiscGolfPark för att få en allsidig bild av projektet.
 • 2018 oktober – Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd, på inbjudan av Tensta s-förening.
 • 2019 september – Sara Stenudd, gruppledare (V) i kyrkogårdsnämnden, på inbjudan av Låt Parken Leva.

Politiker som avböjt besök i Järva DiscGolfPark (urval)

 • Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, ansvarig för parker och kyrkogårdar 2014-2018 när de flesta avgörande besluten fattades.
 • Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, ansvarig för kyrkogårdar sedan 2018
 • Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd. Var som ytterstadsborgarråd prisutdelare i arkitekttävlingen om begravningsplatsen 2010.
 • Samtliga politiker i kyrkogårdsnämnden utom Sara Stenudd (V)

.

Källor

 • Hifabs fakturor till Stockholms kyrkogårdsförvaltning från och med januari 2019 till och med juni 2020
 • E-post till och från kyrkogårdsförvaltningens projektledare för Järva begravningsplats.

.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

När byggprojekten försenas vill kyrkogårdsförvaltningen slippa följa Lagen om offentlig upphandling

Tidplanen sprack – kyrkogårdsförvaltningen förlänger miljonkontrakt på obestämd tid

Trots att avtalet med konsulten Hifab gick ut för en månad sedan har kyrkogårdsförvaltningen inte upphandlat fortsatt projektledning för Järva begravningsplats. Förvaltningen påstår att uppdraget som upphandlades med tidsgränsen 4 år gäller tills projektet är klart. Därmed kan Hifab fortsätta fakturera Stockholms skattebetalare miljonbelopp utan konkurrens eller tidsgräns.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige