Gå direkt till innehåll
Utbyggnaden av Bromma kyrkogård (2010-2016) blev 4 år försenad och 440 procent dyrare än beräknat. Foto Lars Epstein.
Utbyggnaden av Bromma kyrkogård (2010-2016) blev 4 år försenad och 440 procent dyrare än beräknat. Foto Lars Epstein.

Pressmeddelande -

​Alla förvaltningens projekt har slutat i ekonomiskt haveri

Järva begravningsplats i Stockholm sticker ut som det svenska byggprojekt som fördyrats mest innan det ens kommit igång. Men Järva är inget särfall på stadens kyrkogårdsförvaltning. En granskning av tio års investeringar visar att spräckta budgetar och tidplaner blivit en vana. Och ansvariga politiker har inte reagerat, trots att borgarrådet Dennis Wedin (M) profilerat sig som garant för korrekta kalkyler och ekonomiskt ansvar.

– Beslutsunderlagen måste bli bättre i hela staden, krävde han i september efter att renoveringen av Östermalmshallen fördyrats 70 procent under arbetets gång.

Kyrkogårdsförvaltningens projekt på Järvafältet är fortfarande på ritningsstadiet, men kostnaden för begravningsplatsen i en gammal tipp har redan skenat mer än i något annat jämförbart projekt i landet. När fullmäktige efter tio år av spruckna kalkyler beslutade om etapp 1 hade priset per kistgrav stigit från 12 000 till 127 000 kronor. Det motsvarar en ökning med över 900 procent.

En miljon dyrare varje vecka

Stadsledningskontoret var visserligen kritiskt och inskärpte att den senaste beräkningen 330 miljoner för 2600 kistgravar också måste vara den sista. ”{Vi} utgår från att /.../kalkylerna i ärendet nu innehåller marginaler som /.../ är tillräckligt stora för att hantera kvarstående risker”.

Men bara tio månader senare när stadens budget för 2020 skulle klubbas hade kyrkogårdsförvaltningen begärt ytterligare 56 miljoner i investeringsbudgeten för etapp 1 – nu uppe i totalt 386 miljoner, 150 000 kronor per kistgrav.

– Höjningen är sensationell, och strider mot fullmäktiges beslut för mindre än ett år sedan, säger Björn Erdal från nätverket Låt Parken Leva. Projektet fördyras med en miljon i veckan, men Stadshuset låtsas som ingenting och hoppas att järvabor, skattebetalare och media inte ska märka något.

Även alla tidplaner har spruckit. Den första räknade med invigning 2014, den senaste med byggstart 2019. Men inget tyder på att förvaltningen får nödvändiga tillstånd klara före 2021.

Felräkningar en vana

Järva är visserligen kyrkogårdsförvaltningens största satsning på 100 år, med unikt svåra markförhållanden i en instabil och förorenad tipp, men kalkylfiaskot är inte unikt. En granskning av de senaste tio årens budgetar och bokslut som Låt Parken Leva gjort visar att felräkningarna blivit en vana även i betydligt mindre och enklare projekt.

 • Nya krematoriet på Skogskyrkogården skulle vara klart 2012 och kosta 130 miljoner. Det invigdes 2014 men var felbyggt och behövde genast renoveras. Slutkostnaden blev 193 miljoner och rättstvisten mellan staden, byggaren och arkitekten pågick till 2018. "Vi blev förbannade. De kommer inte att göra om det kan vi säga", sa stadens ekonomidirektör Gunnar Björkman om kyrkogårdsförvaltningen till Direktpress 2013.
 • Bromma kyrkogård började byggas ut på en tidigare bollplan 2010. ”Projektet har bedömts kosta totalt ca 6,5 {miljoner kronor}” skrev förvaltningen i verksamhetsplanen, men slutnotan blev i själva verket 35 miljoner – en nätt kostnadsökning på 440 procent. Först blev jorden så hård att det inte gick att gräva, sedan blev den för lös. Efter det andra bytet blev den användbar och kunde invigas 2016, fyra år försenat.

Mönstret går igen i alla kyrkogårdsförvaltningens projekt. När inriktningsbeslutet togs för en ceremonilokal på Strandkyrkogården bedömdes den stå klar 2020. Byggnaden är fortfarande inte påbörjad. Råckstas 1500 nya kistgravar skulle vara redo för första gravsättningen 2019, men enligt senaste uppgift kan byggstart ske tidigast 2021.

– Om förvaltningen inte kan räkna och göra rätt under enkla förhållanden som vid Bromma – hur ska det då gå på Järva som är 60 gånger större och har svårast tänkbara förutsättningar? frågar Björn Erdal. Om också Järva blir 440 procent dyrare efter byggstart kommer enbart första etappen att sluta på 2 miljarder, med kistgravar för 770 000 kronor styck … Sedan återstår ytterligare tre etapper! Begravningsavgiften kommer att behöva chockhöjas för alla stockholmare.

Billigare alternativ

Förr eller senare kommer kyrkogårdsförvaltningen att köra fast på Järva, hävdar Björn Erdal. Ju mer park som hunnit förstöras och pengar slösas, desto större fiasko. Eller så blir det ingen begravningsplats alls, spekulerar han - kanske börjar politikerna inse förvaltningens bristande kompetens och vill låta tiden gå på Järva för att undvika katastrof. Eftersom det tillkommit kistgravplatser i bland annat Bromma och Råcksta finns inget brådskande behov av ännu fler.

– De järvabor som vill ha en värdig begravningsplats på nära håll kan inte förlita sig på kyrkogårdsförvaltningen. De måste kräva att Låt Parken Levas förslag till placering bredvid tippen utreds så snart som möjligt. På plan mark fri från föroreningar är vårt alternativ både snabbare och billigare - ja faktiskt det enda realistiska alternativet för en begravningsplats på Järva.


Anläggningskostnad för kistgravar

 • Strandkyrkogården
  ​klar 1996, 10 000 platser,
  ​byggkostnad 3400 kronor per gravplats i dagens penningvärde.
 • Råcksta
  ​utvidgning med 1500 nya platser, byggstart 2021
  ​beräknad byggkostnad 13 500 kronor per gravplats.
 • Järva
  ​byggstart tidigast 2021
  ​9000 platser varav 2600 i etapp 1,
  ​beräknad byggkostnad minst 150 000 per gravplats, eller 180 000 kronor per gravplats om redan nedlagda kostnader (35 miljoner) och kostnaden för en ersättningsplats till discgolfparken räknas in.

Andra äventyrliga projekt som dragit iväg

Göteborgs planer på en linbana över Göta älv fick slöseriombudsmannens tredjepris 2019. Projektet utreddes för 138 miljoner och kalkylen steg med 270 procent från 1,1 till över 4 miljarder kronor innan planeringen avbröts. "Ett roligt exempel på hur politikerna har tokiga drömmar om vad de kan göra med skattepengar" säger slöseriombudsmannen Johan Gustafsson till Göteborgsposten.(Kalkylerna för Järva begravningsplats har hittills ökat med 900 procent).

Kontakt

Björn Erdal, Låt Parken Leva, 076-796 36 11

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Presskontakt

Björn Erdal

Björn Erdal

Presskontakt Talesperson 076-796 36 11

Relaterat material

Relaterade nyheter