Gå direkt till innehåll
Intresset för discgolf växer lavinartat. Den populära Järvabanans 25:e säsong slog rekord med 30 000 betalande besökare. Föreningar från Järva spelade gratis.
Intresset för discgolf växer lavinartat. Den populära Järvabanans 25:e säsong slog rekord med 30 000 betalande besökare. Föreningar från Järva spelade gratis.

Pressmeddelande -

​Stockholms stad vill få bort världsberömda banan från Järva

Kyrkogårdsförvaltningen har fått en ny projektledare för Järva begravningsplats och den 4 december uppdaterades informationen på webbplatsen Stockholm Växer. Under "Frågor och svar" framgår att staden sviker sitt löfte att hitta en ersättningsplats för discgolfbanan, något som inte kommunicerats till Järva DiscGolfPark.

Frågan ”Kommer discgolfparken att vara kvar?” besvarades tidigare så: ”Staden har i uppdrag att försöka hitta en alternativ plats för discgolfparken.” Den raden är nu borta. I den senaste uppdateringen har svaret ändrats till ” Staden och företagaren som driver discgolfen för en dialog om ett nytt avtal på en stor del av den övriga yta som företagaren tidigare har arrenderat.”

Tio års tomma löften

Ända sedan staden 2009 började planera för en begravningsplats i Järva DiscGolfPark har kritiken från sportens utövare mötts med löftet om en ersättningsplats. ”Vi vill understryka vikten” av att finna en ”godtagbar lösning” för ”en alternativ lokalisering för Järva Disc Golf Park” skrev stadsbyggnadsnämnden i detaljplanebeslutet 2016.

Det nu ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) har upprepade gånger lovat dialog. ”Vi erbjuder alternativ” skrev han på Dagens Nyheters debattsida hösten 2019. Men Järva DiscGolfPark har inte fått några alternativ.

– Kontakten med staden har varit en enda lång tystnad, avbruten av nyckfulla besked från olika tjänstemän om att vi ska bort, eller om att vi kan få ett tillfälligt avtal på några månader till. De få möten vi haft har hållits i en trevlig ton, men de leder inte vidare. Jag får inte svar på några frågor som jag som företagare behöver för min planering, säger Mats Löf från Järva DiscGolfPark.

Discgolfens popularitet oroar

I samband med att discgolfparkens tillfälliga avtal gick ut den 1 december fick Mats Löf ett ultimatum att acceptera en halvering av banan utan något framtida löfte om ny plats, och utan lösning för besöksparkeringen. Han uppmanades dessutom att riva parkens redskapsbod utan förklaring eller överenskommelse om ny plats.

– Det är konstigt, eftersom boden inte berörs av begravningsplatsens första etapp, säger Mats Löf.

– Hur fungerar demokratin egentligen när borgarråd lovar dialog men tjänstemän kör sitt eget race? Mats Löf har skapat en prisbelönt park åt Stockholms stad men behandlas inte som den hjälte han är, utan som ett hinder, säger nätverket Låt Parken Leva i en kommentar.

– Kyrkogårdsförvaltningens projekt är snart tio år försenat, kritiken växer och det är bråttom för dem att komma igång. Järva DiscGolfPark har blivit alldeles för populär bland järvabor och discgolfspelare världen över, vilket de upplever som ett hot mot sitt prestigeprojekt. De vill ha parken ur vägen. Därför trakasserar de Mats Löfs företag. Och därför har de diskret men mycket medvetet tagit bort löftet om ersättningsplats från webbsidan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Discgolf är en av aktiviteterna i stadsdelsförvaltningarnas sommarlovsprogram för Järva.

​Järvas föreningar spelar discgolf gratis på världens bästa bana

Sommarlovet 2020 har många inställda program och festivaler på grund av corona-pandemin. Utomhusaktiviteter med distans är guld värda, så som discgolf. Jubilerande Järva DiscGolfPark tar chansen att erbjuda gratis spel för ungdomsverksamheter i Järva. - Vi hoppas att fler i närområdet inte bara upptäcker den vackra parken, utan även hur kul det är att spela discgolf, säger ansvarige Mats Löf.

Nu ligger inte längre världens bästa bana i Stockholm. Järva DiscGolfPark tvingas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Nu rivs bästa banan för discgolf – staden tvingar bort älskad park i Järva

Discolfsporten växer i världen och i Sverige satsas det på fler fina banor för invånare och besökare. Men i Stockholm tvingas Järva DiscGolfPark att montera ner banan som varit en förebild i andra kommuner och nyligen utsågs till världens bästa. Torsdag 17 december klockan 13-14 rivs de två sista banorna i området för kyrkogårdsförvaltningens första etapp av Järva begravningsplats.

Varsågod! En halv hektar av denna slyskog får Mats Löf får som "ersättning" när kyrkogårdsförvaltningen ska börja gräva upp 10 hektar av Järva DiscGolfPark, den prisbelönta park som han skapat under 25 år.

Stadens löfte om ny plats för discgolfen var aldrig allvar - ger halv hektar sly för 10 hektar prisbelönt park

Stockholms stad vill bygga en begravningsplats på världens bästa discgolfbana utan att kompensera Järva DiscGolfPark för förlusten. Det framgick när nätverket Låt Parken Leva bad om en redovisning av vad som gjorts för att hitta ersättningsplats för discgolfen. Stadens löfte till Mats Löfs företag betydde inget i slutändan, det var bara ett sätt att få igenom detaljplanen, konstaterar nätverket.

Järva DiscGolfPark är en öppen landskapspark för lek, aktivitet och möten. Stockholms stad påstår att "begravningsöar" ska utveckla parken som rekreationsområde.

Stockholms stad uppmuntrar grillning bland gravar - lanserar begravningsplats som rekreationsområde!

För att marknadsföra kyrkogårdsförvaltningens begravningsprojekt i Järva har beskrivningen ändrats från "Begravningsplats" till ”Naturområde och begravningsplats”. En helt ny förklaring till den hårt kritiserade placeringen i Järva DIscGolfPark lanseras, nämligen att begravningsplatsen ska förverkliga Granholmstippens ursprungliga syfte som rekreationsområde.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige