Gå direkt till innehåll
Joanna Cocozzas stiftelse grundades den 24 december 2019 genom en privat donation och har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Foto: SDI Productions
Joanna Cocozzas stiftelse grundades den 24 december 2019 genom en privat donation och har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Foto: SDI Productions

Pressmeddelande -

10 miljoner kronor till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning har fattat beslut om 2020 års anslagsmottagare. Utöver etablerings- och konsolideringsbidrag, samt stöd till besökande gästforskare, tilldelas ytterligare sju forskare projektmedel inom barnmedicinsk forskning vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (LiU). Mottagarna kommer uppmärksammas den 15 december i samband med Medicinska fakultetens fakultetskollegium.

– Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Det är därför extra glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse har valt att tilldela hela nio forskare anslag, utvalda i konkurrens bland många starka ansökningar, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Årets utdelning är stiftelsens första från den stora donationen om 130 miljoner kronor från förra året. Styrelsen har beslutat, enligt bedömargruppens rekommendation, att 2020 års Etablerings-och konsolideringsstöd tilldelas Oskar Lundgren, barnläkare, adjungerad universitetslektor och forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), verksam inom barnonkologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus med projektet ”Stärkande av motståndskraft hos barn med cancer via psykologisk- och fysisk träning”.

– Etableringsstödet innebär en enormt fin möjlighet att få en bra start i den fas som jag befinner mig i. I stora drag kan jag nu bygga upp en självständig forskargrupp inom psykologiska resurser, levnadsvanor och fysisk aktivitet. Anslaget öppnar även upp fler möjligheter för projekten och ökar även möjligheterna att samarbeta med fler kollegor, säger Oskar Lundgren.

Oskar Lundgrens vision är att barn och ungdomar som behandlas för cancer ska kunna gå vidare i livet med bibehållen funktionsnivå och livsgnista. Projekten har som mål att utveckla nya interventioner och studera effekterna av psykisk styrketräning och fysisk konditionsträning som komplement till cancerbehandlingen. Det psykologiska träningsprogrammet bygger på en digital plattform som tillåter träning på distans med hjälp av mobiltelefoni. Den fysiska träningen kommer att ske både i grupp på sjukhuset och i studiedeltagarnas hem.

2020 års anslag till gästprofessur tilldelas professor emeritus Johnny Ludvigssons ansökan om stöd till gästforskare Petter Brodin, forskare och barnläkare vid Klinisk pediatrik, Karolinska Institutet, för projektet ”Enhancing studies on immune-mediated diseases”. Tanken är att Petter Brodin ska komma till LiU under nästa år.

– Efter det glädjande beskedet har vi haft kontakt med Petter Brodin som blev väldigt entusiastisk! Det är oerhört fint av Cocozza att generöst dela med sig tillbaka till samhället på det här sättet. Petter Brodin har kompetenser och olika tekniker, vilka kommer kunna vara till stor glädje för flera olika forskningsprojekt inom barnmedicin vid LiU, säger Johnny Ludvigsson.

Petter Brodins forskning rör framförallt immunologin hos nyfödda barn och utvecklingen av immunförsvaret, då födseln och den första tiden i livet tros vara särskilt betydelsefull för immunförsvarets utveckling. Det var naturligt att se alla potentiella samarbetsmöjligheter med flera av våra forskargrupper inom barnmedicin, menar Johnny Ludvigsson.

Vidare tilldelas följande sju forskare projektanslag år 2020:

  • Thomas Abrahamsson, docent och barnläkare vid Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus i Linköping, för projektet: ”Bröstmjölksbaserad bröstmjölksberikning och probiotikatillskott till extremt tidigt födda barn i två randomiserade kliniska prövningar”
  • Mikael Benson, professor vid BKV, för projektet: ”Digitala tvillingar för prediktiv, preventiv personanpassad och participatorisk vård med start i barndomen”
  • Maria Jenmalm, professor vid BKV, för projektet: ”Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?”
  • Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid BKV, för projektet: ”Probiotic development for the prevention of Type 1 diabetes and possibly other autoimmune diseases”
  • Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Sex-bias in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia; towards targeted therapy and precision medicine”
  • Torsten Olbers, professor vid BKV, för projektet: ”Randomiserad kirurgisk studie för tonåringar med svår fetma - TEEN-BEST”
  • Maria Zetterqvist, adjungerad universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Examining the effects of real-time fMRI neurofeedback to improve emotion regulation in adolescents with non-suicidal self-injury”

Anslagsceremoni kommer att hållas i samband med Medicinska fakultetens digitala fakultetskollegium den 15 december. För media finns möjlighet att delta via länk. Anmäl ert intresse till Medicinska fakultetens kommunikatör: hanna.agardh@liu.se

För mer information, kontakta gärna:

Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, 013-28 23 11, johan.d.soderholm@liu.se

Hanna Agardh, kommunikatör, hanna.agardh@liu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap. 013-28 13 95
Annica Hesser

Annica Hesser

Presskontakt Kommunikatör Samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap 013-28 40 56
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Forskningskommunikation och press 013-281302

Relaterat innehåll

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping