Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avtal klart för livsmedelsföretag

Livsmedelsföretagen, Li, har tecknat nya avtal med sina fackliga motparter Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalen ger löneökningar på 3 procent över 14 månader, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent i årstakt.

- Nivån är hög sett i ljuset av höstens negativa prognoser för världsekonomin och företagens ansträngda kostnadssituation, säger Livsmedelsföretagens, Li:s, VD Agneta Dreber.

Den sammantagna bedömningen är dock att en fortsatt risk för konflikt var ett sämre alternativ.

- Det är bra att avtal nu har träffats. Det ger stabilare planeringsförutsättningar för företagen, säger Li:s förhandlingschef Anna Nordin.

De nya avtalen träder i kraft den 1 februari 2012 och löper fram till den 31 mars 2013.

Kontakt: VD Agneta Dreber, agneta.dreber@li.se, 08-762 65 01; Förhandlingschef Anna Nordin, anna.nordin@li.se, 08-762 65 07

Ämnen

Kategorier


Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.