Gå direkt till innehåll
Fullkorn är bra för hälsan, och folkhälsan!
Fullkorn är bra för hälsan, och folkhälsan!

Pressmeddelande -

Företag och forskare förenar krafter för att få fler att äta fullkorn

Mer fullkorn är bra för folkhälsan, det är forskningen helt enig om. Den 19 december startade ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt i syfte att öka konsumtionen av fullkorn i till exempel bröd, pasta och flingor. Initiativet kommer från forskare från Chalmers tekniska högskola och ytterligare tio aktörer från livsmedelsindustrin, konsumentföreningar, offentliga aktörer och ideella föreningar är med från start. Nu letar man fler samarbetspartners.

­ Styrkan i det här nya samarbetet ligger dels i att vi utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga, dels i att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning, nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn. Det krävs många olika typer av åtgärder för att ett sånt här projekt ska bli framgångsrikt och mixen av aktörer skapar goda förutsättningar för att vi ska lyckas, säger Rikard Landberg, professor i mat och hälsa vid Chalmers tekniska högskola.

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Enligt nordiska näringsrekommendationer behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag men i Sverige äter 9 av 10 för lite. I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat intaget av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet kommer att inspireras av det danska exemplet samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende samarbete, matvanor, innovation och kommunikation.

Fullkornsprojektets startgrupp

(Från vänster: Karin Jonsson, Chalmers tekniska högskola, Karin Arkbåge, Lantmännen, Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm, Per Frank, Nestlé, Peter Joon, Leksandsbröd, Eva Appelqvist, Göteborgs Stad, Gordana Ullén, Pågen, Ulrika Gunnerud, Fazer, Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, Maria Sitell, Brödinstitutet. Saknas på bilden gör Rikard Landberg,Chalmers, och Anette Jansson, Hjärt- och Lungfonden.)

– Idag klassas fullkorn som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i högsta grad. Vi har allt att vinna på att äta mer fullkorn och det är också något som finns runt om oss på våra sädesfält, i butiker och i bagerier. Lika självklart som man använder olivolja runt Medelhavet borde det vara för oss att använda fullkorn i högre grad, givet att det har minst lika stor hälsopotential. Det är mycket positivt att det är framstående forskare inom mat och hälsa, och specifikt fokuserade på fullkorn, som har tagit initiativ till det här projektet, säger Maria Sitell, talesperson och dietist på Brödinstitutet.

Samarbetsprojektet har som syfte att förbättra folkhälsan genom att öka utvecklingen av fullkornsprodukter, öka och förbättra kommunikationen om fullkornets hälsobringande egenskaper och göra fullkornsprodukter mer tillgängliga. Man söker även fler samarbetspartners som vill ingå i projektet.

– Fullkornet har haft lite av en präktighetsstämpel på sig och många konsumenter har tyvärr fått för sig att fullkornsprodukter inte är lika goda som annan mat. Men jag och många med mig kan intyga att det helt enkelt inte stämmer. I och med den här satsningen tror jag att fler konsumenter kommer att upptäcka det goda med fullkorn och även hälsofördelarna, säger Minna Hellman, hållbarhetsstrateg på Konsumentföreningen Stockholm. 

Medverkande aktörer
Brödinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Fazer, Göteborgs Stad - offentliga måltider, Hjärt- och Lungfonden, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, Leksands knäckebröd, Livsmedelsföretagen, Nestlé och Pågen.

För ytterligare information
Chalmers tekniska högskola: projektledare Karin Jonsson karin.jonsson@chalmers.se tfn 073-150 30 20 eller Rikard Landberg rikard.landberg@chalmers.se tfn 072-350 93 86
Livsmedelsföretagen: Elisabet Rytter elisabet.rytter@li.se tfn 070-603 32 02
Brödinstitutet: Maria Sitell maria@brodinstitutet.se 070-764 58 84

Ämnen

Kategorier


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 185 miljarder kr årligen och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Få mer nyheter om Livsmedelsföretagen och livsmedelsindustrin i vårt nyhetsbrev.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.