Pressmeddelande -

Lule Building System AB bygger ställverk i Porjus

Lule Building System AB (LBS) har uppdraget att bygga nytt ställverk vid anrika vattenkraftstationen i Porjus. Arbetena startade i somras 2020 och förväntas vara klara under sista kvartalet 2021.

Här görs en satsning för att man i framtiden ska kunna nyttja den effekt som kommer från Lule älv så optimalt som möjligt. Denna investering lägger grunden för att bland annat försörja gruvindustrin i Malmfälten med el, men också för inmatning av vattenkrafts-produktion från Lule älv för utmatning söderut.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker. I detta uppdrag ingår byggnation av 130 kV, 40 kV och 20 kV ställverk.

-Vi är stolta över uppdraget att bygga upp de nya ställverken vid Porjus kraftstation säger Johan Strömbäck, VD i LBS. Det är ännu en kvittens på den effektiva organisationen och den kvalitetsmedvetenhet som LBS präglas utav och uppskattas av våra kunder.

För mer information, kontakta:

Johan Strömbäck, tel: 070 576 28 00, mail: johan.stromback@lbsab.se 

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Jokkmokk

LBS är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som driver stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, Skanska, YIT och ABB. Företaget har sitt säte i Liden utanför Sundsvall, men genomför projekt över hela Sverige.

Kontakter

Mathias Hallin

Presskontakt Styrelseordförande +46 70 305 60 48

Relaterat innehåll