Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Småhus special

I aktuellt nummer av Mäklarinsikt så har vi ställt några specifika frågor om bostadsmarknaden. Här presenterar några resultat om småhusmarknaden.

Färre bud och fler visningar

Svaren från fastighetsmäklarna visar att 73 procent bedömer att det tar längre tid att sälja sin villa idag än för ett år sedan. 20 procent beskriver att det är lika många bud idag och 7 procent bedömer att det är fler bud idag. Allra vanligast är det med 2-3 bud tycker 57 procent av fastighetsmäklarna. Det är också fler visningar idag än för ett år sedan bedömer 71 procent av småhusmäklarna t.ex. så visas en villa i genomsnitt 3-4 gånger innan den säljs bedömer 47 procent av mäklarna.

Köpintresset ökar starkt för vissa sätt att värma villan
Fastighetsmäklarna bedömer att det är stora skillnader mellan hur köpintresset för småhus påverkas av vilket uppvärmningssystem villan har. Köpintresset påverkas starkt positivt av t.ex. bergvärme men snarare tvärt om när det gäller pellets. Varken oljeeldning eller direktverkande el ökar köparintresset. Så här bedömer fastighetsmäklarna att olika sätt att värma villan påverkar köpintresset:

Bergvärme - 95 procent Jordvärme - 75 procent Fjärrvärme - 62 procent Luftvärmepump - 42 procent

-Fastighetsmäklare har goda kunskaper om landets bostadskonsumenter, oavsett om man är säljare eller köpare. Våra medlemsundersökningar brukar väcka stort intresse och vi delar gärna med oss av den kunskap som dessa undersökningar ger, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Läs mer i Mäklarinsikt 2012:4 på www.maklarsamfundet.se.

För ytterligare information kontakta: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet. 070 669 34 34

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden